Domstolskoll


Anna Ulfsdotter Forssell, DelphiDe senaste domarna i upphand­lings­mål kommenteras av Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare i Advokatfirman Ulfsdotter. Sidan uppdateras löpande med nya domar från kammar­rätter, Högsta förvalt­nings­domstolen samt EU-domstolen.