Inger Ek
Foto: Andreas Blomlöf

”Upphandlaren kan sitt jobb”

DEBATT Upphandlingsmyndigheten ska inte peka ut en eller ett fåtal utvärderingsmodeller som användbara. Det vore att underkänna upphandlarnas förmåga, skriver Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek i ett svar på RIkards Bloms debattinlägg.

Rikard Blom

Upphandlare kan inte stävja brott

DEBATT Trafikverket har kritiserats för att företaget som reparerar Södertäljebron har en dömd bedragare som delägare. Kritiken är fel och visar på en osund övertro att upphandlare ska lösa all världens problem, skriver Rikard Blom i ett debattinlägg.