Marie Ceder
Marie Ceder noterar upphandlarnas prisfokus. Foto: Visma Commerce.

Pris är upphandlarnas storfavorit

Nya upphandlingslagen öppnar för hållbarhetskrav och hänsyn till exempelvis livscykelkostnader. Fast den politiska visionen har inte infriats utan det är fortsatt fokus på pris enligt en färsk undersökning från Visma.

Anbudsbarometern 2019 från Visma ger vid handen att upphandlingslagens möjligheter inte används. Enligt enkäten, med 390 svarande leverantörer, menar mer än nio av tio leverantörer att det finns utmaningar med att lämna anbud till offentlig sektor.

– Undersökningen visar att utvecklingen fortsätter i en riktning där upphandlande enheter fortfarande i hög grad fokuserar på lägsta pris, säger Marie Ceder, vd för Visma Commerce.

Av tillfrågade leverantörer svarade 83 procent att de någon gång hade avstått från att lämna anbud i en offentlig upphandling. Drygt 50 procent lyfter fram för stort fokus på lägsta pris istället för kvalitet som förklaring.

Andra vanliga anledningar till att avstå är tuffa krav och liten chans att vinna. Oväntat få, sju procent, klagar på ”för stor upphandling”.

– Även om det förstås går att ställa obligatoriska krav på kvalitet och hållbarhet och sedan utvärdera på lägsta pris ser vi inte att utvärderingsgrunderna ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet” och ”kostnad” (ex. LCC) används i den utsträckning jag hade trott och hoppats på.

Analysen av varför lägsta pris dominerar som utvärderingsgrund pekar mot resursbrist. Det är mer komplext att väga in andra faktorer och det kräver också mer i uppföljningsfasen. Visionerna krockar alltså med verkligheten på upphandlingsenheterna där man har fullt upp med att hinna med och inte mer än i enstaka fall kan avsätta resurser för avancerade upphandlingar.

Vad skulle då få de tillfrågade att lämna fler anbud? Mer fokus på kvalitet toppar före tydligare kravspecifikationer. Större transparens kring hur anbuden utvärderas önskas liksom färre intyg och referenser samt längre anbudstider. Leverantörer är generellt även negativa till hur myndigheter följer upp avtal.

– Vår undersökning visar att upphandlande myndigheter kan bli bättre på dialog, summerar Marie Ceder.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *