Finlands flagga
Anbudstorka också i Finland. Foto: Mostphotos.

Offentliga upphandlingar lockar inte

Finland delar helt tydligt det svenska problemet med alltför få anbud vid upphandlingar. Över hälften av konkurrensutsättningarna lockar mellan noll och två anbud.

Enligt svensk statistik sjunker antalet anbudsgivare i offentliga upphandlingar år för år. Anbudstorka är av allt att döma inte enbart ett svenskt bekymmer. Att konkurrensen är dålig vid offentliga upphandlingar även i Finland framgår tydligt av en färsk undersökning från Statens ekonomiska forskningscentral, Vatt, och Aalto-universitetet.

Under åren 2010 till 2017 var medianen för antalet anbudsgivare vid finska offentliga upphandlingar endast två. Mer än hälften av konkurrensutsättningarna lockade alltså inget, ett eller två anbud. Även om bara upphandlingar som fick minst ett anbud tas med i beräkningen är medianen endast tre.

– Bristen på konkurrens verkar bero på att det inte finns tillräckligt med potentiella anbudsgivare överlag, men särskilt på att en stor del av de potentiella anbudsgivarna inte lämnar anbud, säger Janne Tukiainen, ledande forskare vid Vatt.

Klen konkurrens råder i alla branscher och i såväl statliga som kommunala upphandlingar. Forskarna har observerat att brist på konkurrens har en koppling till högre upphandlingspriser. Bedömningen är att det finns anledning att se över spelreglerna för konkurrensutsättning.

Jan Jääskeläinen, forskarstuderande vid Aalto-universitetet:

– Har konkurrensutsättningarna alltid som mål att få in så många anbud som möjligt, eller planeras en del av dem med tanke på någon bestämd anbudsgivare? Det är en intressant fråga för fortsatt forskning.

Forskarnas rapport bygger på ett mycket omfattande material från Statistikcentralen och Cloudias databas om offentliga upphandlingar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *