Jobbar för nöjdare leverantörer

Susanne Afzelius

Susanne Afzelius inleder dialog. Foto: Uppsala kommun.

Anbudsgivarna är överlag nöjda med hur Uppsala kommun genomför upphandlingar. Inköpschefen Susanne Afzelius har målsättningen att bli ännu bättre.


Uppsala kommuns leverantörer ger kommunens upphandlingar snittbetyget 3,6 på en femgradig skala.

– Jag är nöjd med resultatet, men vi ska bli ännu bättre, säger Susanne Afzelius, inköpschef vid Uppsala kommun.

Alla leverantörer som har lämnat anbud i kommunens upphandlingar under perioden 1 januari till 31 september 2017 har tillfrågats. I enkäten fick de svara på hur kommunens effektivitet, information, kommunikation, kompetens, tillgänglighet och bemötande upplevdes samt helhetsintrycket.

Av 244 tillfrågade svarade 108. De företag som tilldelats kontrakt var mer generösa än de som blivit utan tilldelning. Snittbetyget bland upphandlingsvinnare var 3,9 medan de som inte lyckats lika bra satte betyget 3,15.

Bäst betyg gavs för effektivitet samt tillgänglighet och bemötande. Ser ni några skillnader i svar beroende på leverantörens storlek?

– Vi har tyvärr inte med denna parameter i mätningen. Men det skulle vara intressant att se!

Detta är första gången som kommunen gör en så pass omfattande utvärdering av sina upphandlingar. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för både upphandlare och leverantörer.

Flera konkreta insatser görs redan för att höja betyget. Numera kontaktas de leverantörer som inte fått kontrakt i samband med tilldelning.

– Ett annat exempel är att vi inom kort ska genomföra stora leverantörsträffar med fokus på kommande affärer.

Susanne Afzelius poängterar att det ska vara intressant att göra affärer med Uppsala kommun:

– Vi ska fortsätta att förenkla och förtydliga våra upphandlingsunderlag och vi ska öka dialogen med näringslivet.

I Svenskt näringslivs stora undersökning av företagsklimatet i alla landets kommuner blev fjolårsbetyget inte lika bra. På mätpunkten kommunens upphandling stannade Uppsala på 2,66 på en skala där ett är dåligt och sex utmärkt.

Kommer ni att följa upp om era insatser ger önskat resultat?

– Ja, inom några månader när vi har tillräckligt med underlag.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *