Förändringar fäller stor upphandling

Länstrafiken Jämtland ändrade förutsättningarna under upphandlingens gång. I och med att förändringen bedöms som väsentlig kräver förvaltningsrätten att processen tas om.

När Länstrafiken Jämtland upphandlade busstrafik i sex av länets kommuner ändrades förutsättningarna under processens gång. Det är nedläggningen av bussgodstjänsten som stökat till det.

Upphandlingen av sammanlagt 67 busslinjer i kommunerna Östersund, Krokom, Berg, Bräcke, Härjedalen och Strömsund genomfördes med förhandlat förfarande. Samtliga anbudsgivare, fem stycken, uppfyllde kvalificeringskraven för att lämna anbud.

Busspoolen avstod från att kvalificera sig eftersom företaget inte var intresserat av att skaffa bussar som lämpar sig för gods. Man noterar bland annat att sådana bussar har andra inköpspriser än fordon utan anpassning och samtidigt har sämre andrahandsvärde.

Därför kom det som en överraskning för Busspoolen att godskravet slopats vid tilldelningen. Det var Nettbuss som vann upphandlingen.

I sin överprövningsansökan noterar Busspoolen att föremålet för upphandlingen har ändrats mellan tiden för annonsering, kvalificering respektive tilldelning. Upphandlingen annonserades ursprungligen såsom kollektivtrafik utan tillägg av bussgods.

I samband med kvalificeringen i upphandlingen lades bussgods till bland de tjänster som omfattas av uppdraget. Vid tidpunkten för tilldelningsbeslutet hade förutsättningarna återigen ändrats till att inte längre omfatta bussgods.

Även Centrala Buss menar att velandet kring bussgodset inneburit osäkerheter kring den upphandlade tjänsten.

Länstrafiken anser för sin del inte att förändringarna varit så betydande som entreprenörerna gjorde gällande. Specialfordon anses inte vara nödvändiga. Åsikten är att de justeringar som har gjorts i förfrågningsunderlaget ligger inom tillåtna ramar.

Fast för den linjen lyckades man inte få förvaltningsrättens gehör. Bedömningen är att gjord förändring är så betydande att upphandlingen måste göras om.

Länstrafiken väntas inte överklaga domen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *