Dela upp eller motivera dig

Den som inte delar upp en stor upphandling i delar behöver motivera sig. Konkurrensverkets undersökning visar att det bryts mot detta lagkrav som kom till för att göra det möjligt för små företag att buda.

Att göra det möjligt även för mindre företag att konkurrera om de offentliga affärerna hör till de upphandlingspolitiska målen. Sedan den 1 januari 2017 är det ett lagkrav på att skriftligt motivera om man väljer att inte dela upp vissa (större) kontrakt i mindre separata delar.

– När fler små och medelstora företag har möjlighet att lämna anbud stärks konkurrensen och innovationskraften, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Problemet är att regeln om motiveringsskyldighet (4 kap. 14 § LOU) inte hedras.

En kartläggning från Konkurrensverket visar att mer än hälften av 20 granskade kommuner brister i hur de motiverar att inte dela upp kontrakt. Enligt rapporten Dela upp eller motivera i upphandlingen framgår att flera kommuner inte har uppmärksammat bestämmelsen – och därmed inte tillämpar den.

Konkurrensverkets uppmaning är att alltid överväga om det är möjligt att dela upp upphandlingar i mindre delar. Det är också viktigt att säkerställa att rutiner finns för var och hur det ska anges att en upphandling inte har delats upp.

Syftet med delade upphandlingar är att locka fler företag att lämna anbud.

– Om antalet genomsnittliga anbud fortsätter att minska riskerar vi att få sämre beslutsunderlag vid framtida offentliga inköp, säger Rikard Jermsten.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *