Lena Erixon
Lena Erixon drar nytta av upphandlarmakt. Foto: Elin Gårdestig.

Upphandlingkrav: ingen fortkörning

Liv skulle kunna sparas genom sänkta hastigheter på vägarna. Trafikverket vill i ett upprop, som stöttas av flera stora aktörer, att transportköpare ska ställa krav på hastighetsefterlevnad.

Trafikverket vill tillsammans med några av landets största köpare av transporter använda upphandling som verktyg för att sänka hastigheterna på landets vägar. Genom att komma till rätta med hastighetsöverträdelser sparas liv, miljö och kostnader. Samtidigt bidrar det till en tryggare och säkrare arbetsmiljö för de med trafiken som arbetsplats.

– Målet med uppropet är att skapa en nationell samling där transportköpare uttrycker sina förväntningar på hastighetsefterlevnad i de transporter de handlar upp, förklarar Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket.

Lena Erixon, som konstaterar att Trafikverket är en stor transportköpare, betonar att trafiksäkra transporter är en viktig kvalitets- och hållbarhetsfråga. Förhoppningen är att driva på en attitydförändring mot ”hållbara hastigheter” och därmed minska antalet döda och skadade i trafiken.

Med hållbara hastigheter menar uppropets undertecknare följsamhet mot rådande hastighetsbegränsningar och anpassning till övriga förutsättningar i trafiken.

Per Bondemark, vice vd och inköpsdirektör på SSAB, är på väg att stärka uppföljningen av de krav som ställer på företagets samarbetspartners när det gäller regelefterlevnad i trafiken:

– Vi har omfattande trafik till och från våra anläggningar och vi tror att vi med det här initiativet kan bidra till ökad trafiksäkerhet på vägarna.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

4 thoughts on “Upphandlingkrav: ingen fortkörning

    1. Givetvis går det att följa upp med hjälp av fordonsdator med GPS-positionering eller liknande system i de fordons som används i trafiken.

      Det finns både väldig enkla och mer avancerade system. Menar man allvar är detta ett rimligt steg att ta.

  1. men om någon åker fast så kan Trafikverket agera eller hur? Vet inte om man kräver transponder men lastbilar har dokumentation eller hur?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *