Ställ dina frågor till juristerna

Boka din plats här Nya LOU & LUF
Regler för bokning av Inköpsrådet konferenser

Din anmälan är bindande. Fram till och med 22 dagar före konferensens startdatum går det att avboka helt utan kostnad. Från och med 21 dagar före konferensens fram till och med två dagar före konferensen går det att kostnadsfritt överlåta platsen till en annan person eller byta plats till en framtida konferens som arrangeras av Inköpsrådet inom 24 månader från den bokade konferensens startdatum.

Avbokning, överlåtelse och byte av konferens måste göras skriftligen via mejl (hej@inkopsradet.se) och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse eller byte debiteras avgiften i samband med den först bokade konferensen.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Deltagaravgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse om betalning.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering kommer att ske i anslutning till bokningstillfället från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Vid frågor om villkoren: Kontakta Inköpsrådet på hej@inkopsradet.se.

Sending

Ladda om sidan om du vill ställa fler frågor.