Löneenkät, RFI (request for information)

Det här är ett utkast av 2019 års-löneenkät. Du kan experimentera fritt. Observera att nya frågor tillkommer när du gör vissa val, till exempel om du anger att du är upphandlingschef

Är det något du tycker att vi bör undersöka som vi inte har med i enkäten dag? Kan enkäten göras tydligare? Mejla dina synpunkter till bosse@inkopsradet.se.

Tack för din hjälp!

Löneenkät 2019 RFI
Om du inte arbetar med offentlig upphandling eller frågor kring offentlig upphandling är nog inte den här enkäten rätt för dig. Tack ändå för att du visade intresse.
Har du angett rätt lön? Observera att det ska vara lön per månad. Jobbar du deltid, räkna om till heltidslön.
Är du ansvarig för att följa upp de upphandlingar du genomför?
Sending