Löneenkät, RFI (request for information)

Det här är ett utkast av 2019 års-löneenkät. Du kan experimentera fritt. Observera att nya frågor tillkommer när du gör vissa val, till exempel om du anger att du är upphandlingschef

Är det något du tycker att vi bör undersöka som vi inte har med i enkäten dag? Kan enkäten göras tydligare? Mejla dina synpunkter till bosse@inkopsradet.se.

Tack för din hjälp!

Välj ett giltigt formulär