Sådan är upphandlaren – i genomsnitt

Ny statistik visar stora förändringar för den genomsnittliga upphandlaren. Dagens upphandlare är yngre och bättre utbildade jämfört med för nio år sedan. Ta del av alla siffror här.

43 år, kvinna, jobbar i en kommun och har högskoleexamen i ekonomi. Det är den genomsnittliga upphandlaren i Sverige, baserat på preliminära resultat från Inköpsrådets löneenkät.

Det har skett en rejäl föryngring av upphandlarkåren. På nio år har medelåldern för upphandlare sjunkit med fem år. När motsvarande undersökning gjordes av Upphandling24 år 2009 (nummer 5-2009, artikeln finns tyvärr inte på nätet) var genomsnittsåldern för offentliga upphandlare 48 år.

Sjunkande ålder innebär också att den genomsnittliga erfarenheten i yrket har sjunkit. För nio år sedan hade upphandlaren i snitt arbetat i tio år med offentlig upphandling. I årets enkät är den siffran lite drygt sju år.

Dagens upphandlare är också mer välutbildade än tidigare. För nio år sedan hade 30 procent av dem som svarade inga högre studier än gymnasium. I år har siffran sjunkit till elva procent.  I stället har en större grupp med yrkeshögskola som högsta utbildningsnivå. 25 procent i årets undersökning anger YH som högsta utbildningsnivå. Det alternativet fanns inte med 2009.

Yrkeshögskola är en tvåårig eftergymnasial utbildning och det finns många varianter med inriktning på offentlig upphandling.

Andelen med högskoleexamen har också ökat, även om skillnaden är mindre. I årets löneenkät är det 52 procent av upphandlarna som uppger att de har en avslutad examen från högskola eller universitet. För nio år sedan var motsvarande siffra 48 procent. Den vanligaste inriktningen för dem med högskoleexamen är då som nu ekonomi följt av juridik.

Andelen utbildade jurister har dock ökat rejält. I årets undersökning är det 24 procent av dem med examen som har juristutbildning. I 2009 års undersökning var det 14 procent som var jurister. Andelen med ekonomisk högskoleexamen är ungefär den samma de båda åren.

Nästan hälften av Sveriges upphandlare (47 procent) arbetar i en kommun, följt av statliga myndigheter (22 procent), landsting (15 procent) och bolag ägda av kommun, landsting eller stat (14 procent)

Sex av tio upphandlare är kvinnor, i löneenkäten. Här har det skett en förändring. I undersökningen för nio år sedan var fördelningen, 50 procent vardera.

Inköpsrådets lönestatistik


Du kan själv göra urval och analyser på löneläget via Inköpsrådets tjänst. Du kan se hur lönen varierar med fem olika faktorer och även för sju andra titlar utöver upphandlare. Gå direkt till Lön för upphandlare och andra tjänster.

Läs våra analyser av löner och förmåner för dem som jobbar med offentlig upphandling:
Så mycket ökar upphandlarnas löner
Faktorerna som höjer din lön
Så mycket mer tjänar männen
IT-upphandlare tjänar mer - så stor är skillnaden
Här får upphandlarna bonus
Så mycket mer tjänar entreprenadupphandlare
Hur mycket tjänar en upphandlingsansvarig?
Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *