Iqbal Musaju
Iqbal Musaji, koncerninköpschef, Borås stad

Koncerninköp ger större mandat

Iqbal Musaji har fått en ny titel som koncerninköpschef i Borås stad, istället för att som tidigare ha titulerats upphandlingschef. Skiftet ger pondus och större möjligheter att styra.


Bytet av titel skedde vid årsskiftet i samband med att upphandlingsavdelningen i Borås stad byter namn till Koncerninköp. Samtidigt flyttades avdelningen från tekniska förvaltningen till en mer central plats på stadsdelskansliet.

Namnbytet och flytten är en del av ett fortgående arbete för att se kommunen som en helhet, inte som separata delar. Sedan tidigare har politikerna antagit regler för upphandling som gäller för hela Borås Stad, både förvaltningarna och bolagen. I arbetet ingår att koncerninköp utvecklar strategier för hur de politiska ambitionerna ska nås, samt ett tydligare fokus på uppföljning och att resurserna används på bästa sätt.

Namnet Koncerninköp passar också bättre eftersom avdelningen inte bara sysslar med upphandling utan även med e-handel och samordnad varudistribution.

Tidigare har mandatet inte varit lika tydligt och det har funnits oklarheter i vilken utsträckning de kommunala bolagen skulle vara med i upphandlingarna. Denna fråga har förtydligats och nu ska koncerninköp se till hela koncernen Borås Stad.

Vad ser du för fördelar med koncerninköp, Iqbal Musaji?
– Att vi nu är placerade på Stadsledningskansliet gör att vi får större möjligheter att styra och får mer pondus i diskussioner. Detta gör att vi får större förutsättningar att skapa samordningsvinster genom upphandlingar. För att uppnå detta krävs att vi inte bara blir mer effektiva utan också mer transparenta, mot både kunder, leverantörer, kommunen, politiker och oss själva. Vi redovisar genomförda upphandlingar för att visa på de resultat som kan uppnås genom goda affärer.

Hur mycket mer upphandlar ni nu till skillnad mot tidigare?
– Det är i dagsläget för tidigt att säga eftersom vi endast har varit Koncerninköp från 1 januari 2017.  Sedan 2012 har vi fördubblat antalet gjorda upphandlingar och vi ser en fortsatt stadig ökning.

Vad är skillnaden i ditt ansvar som koncerninköpschef?
– Det innebär mest en markering vart vi är på väg, alltså att det handlar om koncerninköp. Naturligtvis är jag också mer synliggjord i allt jag tar för mig. Allting lyfts till en annan nivå. Ansvaret blir större, men inte bara för mig utan för hela avdelningen.

Innebär det här högre lön för dig?
– Nej inte än, men du får gärna trycka på.

 


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *