Dag Strømsnes
Dag Strømsnes ser stort intresse för BVP. Foto: Difi.

Nytt sätt att förenkla upphandlingar

Upphandlingar av bygg- och anläggningsprojekt är ofta stora och tunga. I Norge prövas metoden Best Value Procurement i syfte att förenkla processen.

I Norge prövas en ny upphandlingsmodell i sammanlagt tio infrastrukturprojekt. Det handlar om BVP (Best Value Procurement) som har potential att förenkla både för upphandlare och för leverantörer.

– Offentlig upphandling av bygg- och anläggningsprojekt är en tung process där BVP hjälper till att förenkla, säger Dag Strømsnes, chef vid avdelningen för offentlige anskaffelser vid norska Difi.

I en BVP-upphandling argumenterar leverantörerna i korta och koncisa anbud kring varför just de är bäst på att lösa uppdraget. Argumenten ska stöttas med fakta.

De skriftliga anbuden kompletteras med intervjuer – och stor vikt läggs vid vilka processförbättringar som presenteras. Vid utvärderingen premieras leverantörer som självständigt och utan detaljstyrning från uppdragsgivarens sida kan lösa uppgiften.

– Tricket är att lägga mindre vikt på exempelvis asfaltstyper för att koncentrera intresset kring behov och mål.

Till dem som idag arbetar med BVP hör kommunerna Asker, Rælingen, Stavanger och Trondheim. Projekt pågår även inom exempelvis Omsorgsbygg och Undervisningsbygg i Oslo.

– Det tydliga intresset för Best Value Procurement visar att det offentliga är redo att lägga vikt på kompetens och kvalitet snarare än på pris, säger Dag Strømsnes.

När pilotprojekten är genomförda kommer Difi att publicera en mer omfattande vägledning.

Difi är en förkortning av Direktoratet for forvaltning og IKT. Uppdraget är att utveckla och förnya offentlig sektor. Difi är också hemvist för Norges relativt nya statliga inköpscentral.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *