Eventsida Nya LOU och LUF


Program Nya LOU och LUF

08.00. Registreringen öppnar
Enklare frukost serveras.
09:00. Välkomna. Konferensen startar
Dagens moderator, Bo Nordlin, hälsar välkommer och drar igång konferensen.
Bo Nordlin, grundare, Inköpsrådet
Bo Nordlin
Så togs nya LOU, LUF och LUK fram
Jonatan Wahlberg har varit med från början i processen att ta fram de nya upphandlingslagarna. Han ger oss hela bilden av det omfattande arbetet i utredningen och på departementet.
Jonatan Wahlberg, ämnessakkunnig, enheten för upphandlingsrätt vid Finansdepartementet
Jonatan-Wahlberg
Starkare medel att utesluta leverantörer
De nya upphandlingslagarna ger upphandlare större möjligheter att utesluta leverantörer som har misslyckats i tidigare avtal med andra offentliga kunder. Så kan verktyget användas och så påverkas dem som säljer till offentlig sektor.
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi
Anna Ulfsdotter Forssell
10.10. Kaffe, passa på att nätverka
10.40. Nya möjligheter till förhandlade upphandlingar
Ett av målen med de nya EU-direktiven är att ge upphandlare ökade möjligheter till förhandling. Hur ser de nya reglerna ut och vilka möjligheter kommer att ges?
Joakim Lavér, advokat, Hannes Snellman
Joakim Lavér
Ändring av avtal och förfrågningsunderlag
Nya lagen gör det tydligare hur ett förfrågnings­underlag får ändras under upphandlingen och vad som får ändras i ett upp­hand­lat avtal.
Amir Mohseni, advokat, Bokwall Rislund
Amir Mohseni
Grunder för tilldelning av kontrakt, så förändras reglerna
Hur kontrakt kan tilldelas vid upphandlingar förändras med nya lagstiftningen från den första april 2016. Här ges inblick i hur förändringarna påverkar köpare och säljare.
Annica Bengtsson, verksjurist, Trafikverket
Annica Bengtsson
12:20. Lunch
13:20. Nya regler om ramavtal
2008 fick vi nya ramavtalsregler i Sverige. 2016 är det dags igen. Olof Larsberger reder ut vad som är nytt och hur affärerna kan fördelas.
Olof Larsberger, advokat, Hannes Snellman
Olof Larsberger
Hårdare krav att förebygga korruption och jäv
Nya lagen ger utökade skyldig­heter och möjligheter att före­bygga korruption och jäv. Ta del av effekterna för upphandlare och leverantörer - så kan en leveran­tör dömd för korruption få förnyat förtroende.
Helene Molander, bolagsjurist, PostNord
Helene_Molander_05
Nollbud och anbud med minuspriser
Onormalt låga anbud regleras hårdare i nya LOU/LUF. En möjlighet att förkasta anbud som är onormalt låga byts ut till en skyldighet – så ser de nya reglerna ut och så påverkas upphandlare och leverantörer.
Sara-Li Olovsson, advokat, Delphi
Sara-Li Olovsson
14:50. Kaffe
15:20. Dynamiska inköpssystem och inköpscentraler som grossister
Helt nya sätt att att upphandla blir möjliga när de nya lagarna träder i kraft. Här får du en bild av hur metoderna kan användas och hur de fungerar.
Erik Edström, upphandlingsjurist, SKL Kommentus
Erik Edström
En helt ny lag: LUK, lagen om upphandling av koncessioner
Koncessioner har hittills inte reglerats i upphand­lings­lag­stift­ningen. Nu ändras det. Carl Bokwall visar vad den nya lagen innebär och vilka konse­kvenser den får.
Carl Bokwall, advokat, Bokwall Rislund
Carl Bokwall
Frågestund: Ställ dina frågor till juristerna
Juristerna tillgängliga på scenen för ytterligare frågor från publiken.
Anna Ulfsdotter-Forssell, Carl Bokwall, Joakim Lavér svarar på frågor från publiken och Bo Nordlin
kombo
17:00. Programmet slut för dagen. Mingel med talare och deltagare
Stanna gärna kvar för en stunds mingel. Vin, öl och alkoholfria alternativ serveras.

Deltagarlista, sorterat på organisation

Det finns inga vyer med detta ID