Vad tycker du om konferensen nya LOU och LUF den 8 februari


Jag är tacksam och glad att du tar dig tid att besvara enkäten.

Vi använder en femgradig betygsskala:
5: mycket bra
4: bra
3: vaken bra eller dåligt
2: dåligt
1: mycket dåligt.

Vi älskar kommentarer. Skriv så mycket du vill eller orkar. Vill du berätta mer? mejla till bosse@inkopsradet.se

Löneenkät 2017 RFI
Om du inte arbetar med offentlig upphandling eller frågor kring offentlig upphandling är nog inte den här enkäten rätt för dig. Tack ändå för att du visade intresse.
Har du angett rätt lön? Observera att det ska vara lön per månad. Jobbar du deltid, räkna om till heltidslön.
Sending