Vad tycker du om konferensen nya LOU och LUF den 8 februari

Jag är tacksam och glad att du tar dig tid att besvara enkäten.

Vi använder en femgradig betygsskala:
5: mycket bra
4: bra
3: vaken bra eller dåligt
2: dåligt
1: mycket dåligt.

Vi älskar kommentarer. Skriv så mycket du vill eller orkar. Vill du berätta mer? mejla till bosse@inkopsradet.se

Välj ett giltigt formulär