Om löneenkäten

Inköpsrådet har startat en lönekartläggning. Målet är att ge en heltäckande bild av löneläget för dem som arbetar i området runt offentlig upphandling. Vill du vara med och inte redan har fått enkäten via mejl kan du skriva upp dig här nedan. Då kommer inom kort enkäten till dig.

Insamlingen pågår till mitten av oktober och resultatet är klart i slutet av månaden.

Löneenkät, vill vara med
Skickar