Betalning kreditkort


Här kan du göra ett nytt försök att betala med kreditkort för din plats på Inköpsrådets utbildningsdag. Beloppet anges exklusive moms. I nästa skede kommer 25 procent moms att läggas på detta pris.

HJar du frågor? Mejla bokning@inkopsradet.se

Välj ett giltigt formulär