Spårväg Lund
Så kommer det att se ut. Illustration: Metro arkitekter och Lunds kommun.

Anbudstorka bäddar för försening

Spårvägspremiären i Lund har redan skjutits fram ett år. Med noll anbud på bygget av spårvagnsdepån finns det risk för ytterligare förseningar.


I Lund ska en nybyggd spårväg knyta samman stadens centrala delar med tillväxtområdet Brunnshög med forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Just nu pågår bygget med framskjutet sikte på trafikpremiär under år 2020.

Risk för försening i detta infrastrukturprojekt finns ny sedan det inte inkommit några anbud på byggnationen av den spårvagnsdepå som behövs. Utan depå – ingen trafik.

Regionfastigheter vid Region Skåne tvingas nu göra omtag i den upphandlingen.

– Vi analyserar nu konsekvenserna men det är för tidigt att säga vilka effekterna blir, säger Tony Carlin, divisionschef vid Regionfastigheter.

Samtidigt har kollektivtrafiknämnden fattat beslut om att föreslå regionstyrelsen att kicka igång upphandlingen av de spårvagnar som ska rulla på den 5,5 kilometer långa sträckan. De sju fordonen väntas bli billigare än beräknat, 297 miljoner kronor.

– Det är positivt att vi med en reviderad kalkyl faktiskt kan sänka driftskostnaden jämfört med grundkalkylen, säger Jan-Åke Bergmark, affärsstrateg vid Skånetrafiken.

Spårväg Lund är ett samarbete mellan Lunds kommun och Skånetrafiken för att utveckla en hållbar och attraktiv kollektivtrafik.

– Vi ser fram emot att starta spårvagnstrafiken så snart vi har anläggning, fordon och depå på plats, säger Jan-Åke Bergmark.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *