Ulrica Dyrke
Ulrica Dyrke är småföretagarvän. Foto Pernilla Pettersson.

Självklart att värna småföretagen

Ulrica Dyrke och Pär Cronhult hör till dem som just utsetts att ingå i den nya överprövningsutredningens expertgrupp. Båda betonar småföretagsperspektivet.

Två av de personer som av regeringen utsetts till experter i nya överprövningsutredningen värnar särskilt småföretagsperspektivet. Pär Cronhult, chefsjurist på tankesmedjan Den nya välfärden:

– Jag hoppas att inom ramen för utredningsdirektivet kunna medverka till konstruktiva lösningar och förslag som även beaktar de små företagens möjligheter att också i framtiden kunna tillvarata sina intressen vid upphandlingar.

Ulrica Dyrke är upphandlingsexpert på Företagarna:

– För min del är det viktigt att värna rättssäkerheten och de små företagens möjligheter att kunna överklaga felaktigheter i upphandlingarna.

Hon menar att åtgärder i syfte att begränsa antalet överprövningar, såsom avgifter eller krav på att förlorande part betalar motpartens rättegångskostnader, kan slå hårt mot de små företagen.

Ulrica Dyrke anser att grundproblemet inte primärt är antalet överklaganden, utan snarare att överprövningsprocessen i domstol drar ut på tiden.

– Om man kan få till en snabb och effektiv prövning av överklagandena så uppstår inte de problematiska situationer vi ser med stoppade upphandlingar och som drabbar både upphandlande myndigheter och leverantörer.

När det gäller uppdraget att ta fram en enklare och flexiblare reglering under EU:s tröskelvärden säger hon:

– Jag är öppen för en analys av ändrade regler under tröskelvärdena i syfte att sänka administrativ börda och kostnader för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer eventuella förändringar måste ske i samklang med grundläggande principer såsom likabehandling och transparens.

Utredningens betänkande ska levereras i juni nästa år. Redan när Anna Ulfsdotter Forssell fick uppdraget i somras slog hon fast att det blir mycket jobb på kort tid. På den insatsen är Pär Cronhult beredd:

– Arbetet får ta den tid som behövs, säger han och hoppas kunna dela med sig av sin erfarenhet av att ha processat ett stort antal upphandlingsmål i olika instanser.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *