Därför är överprövning så vanligt

Johanna Elmstedt

Johanna Elmstedt kartlägger överprövningar. Foto: Upphandlingsmyndigheten.

Sverige hör till de länder inom EU som har störst andel överprövade upphandlingar. Varför det har blivit så har regeringen bett Upphandlingsmyndigheten att ta reda på.

I juni tillsatte civilminister Ardalan Shekarabi en statlig utredare med uppgift att hitta vägar mot färre överprövade upphandlingar. Samtidigt ombads Upphandlingsmyndigheten att undersöka vad som orsakar det förhållandevis stora antalet överprövningar i domstolarna.

Genom att kartlägga och analysera överprövningsmål är förhoppningen att ge en bättre och tydligare bild av vilka orsakerna är till att Sverige, i förhållande till de flesta andra EU-medlemsstater, har ett så stort antal överprövningar.

– Det är ett mycket spännande och viktigt uppdrag och vi ser fram emot att utföra det i samverkan med Konkurrensverket, säger Johanna Elmstedt, jurist vid Upphandlingsmyndighetens affärsenhet.

Genom faktainsamling och analyser från ett stort antal mål tillsammans med insamling av statistik kommer intervjuer och möten att hållas med aktörer som är berörda av överprövningar. Hit hör till exempel leverantörer, ombud, domstolar och upphandlande myndigheter, men även branschorganisationer.

– Ambitionen är att nå ut till många och utföra uppdraget på ett öppet sätt, säger Johanna Elmstedt.

Presentation av analys och slutsatser kommer att ske den 15 december. I och med att utredningstiden är rätt kort har arbetet pågått under sommaren. Den databas för inhämtad information som behövs för genomförandet av uppdraget kommer att vara klar inom kort.

– Den största utmaningen i projektet är tiden, bekräftar Johanna Elmstedt som säger att uppdraget resurssätts så att ett stort antal mål under en längre tidsperiod kommer att kunna bedömas och analyseras.

Aktörer och intressenter välkomnas att höra av sig till Upphandlingsmyndigheten med frågor, kommentarer eller synpunkter kring regeringsuppdraget.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Därför är överprövning så vanligt

  1. Sverige hör till de länder inom EU som har störst andel överprövade upphandlingar därför att Sverige är det enda landet inom EU som har störst antal offentliga upphandlingar . Det finns inte ett land inom EU som upphandlar så offensivt. I vår bransch – språktjänster- upphandlas även om beställare köper tjänster under tröskelvärdet, det är inte aktuellt t.ex. i grannländer som Finland , Danmark och Tyskland . Därför ökar antal anbudsgivare . Samtliga leverantörer uppfyller skall-
    krav inom kvalitet och miljö därför utvärderas upphandlingar enligt mest ekonomiska med lägsta pris och enbart större företag har råd med prisdumpning därför överprövas det flitigt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *