Anna Ulfsdotter Forssell blir statlig utredare. Foto: Delphi.

Hon ska göra upphandlingar enklare

Den ”nya överprövningsutredningen” kommer att ledas av Anna Ulfsdotter Forssell. Hennes utredning ska också lämna förslag till flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU-tröskelvärdena.

Regeringen har tillsatt en ny statlig utredning i syfte att minska antalet överprövningsmål inom offentlig upphandling. Efter en veckas spekulationer om vem som ska leda detta arbete kom så svaret under Almedalsveckan.

Uppdraget går till Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare i Advokatfirman Delphi. Civilminister Ardalan Shekarabi beskriver henne som rätt person: erfaren, kunnig och respekterad.

– Jag är både glad och hedrad över förtroendet, säger hon och berättar att hon aldrig fått ett liknande uppdrag.

Som ansvarig för Delphis upphandlingsgrupp är Anna Ulfsdotter Forssell en både välkänd och färgstark branschprofil. Här på Inköpsrådet har hon bland annat kommenterar nya domar från kammar­rätter, Högsta förvalt­nings­domstolen samt EU-domstolen.

– Det hoppas jag att kunna fortsätta med!

– Jag kan idag inte överblicka hur mycket tid utredningsuppdraget kommer att ta, men jag kommer att fortsätta med min ordinarie verksamhet, alltså att verka som advokat inom upphandlingsområdet och leda vår upphandlingsgrupp på firman.

Hon beskriver de frågor som utredningen ska analysera som mycket viktiga för både upphandlare och leverantörer:

– Jag minns att jag reagerade på hur spännande utredningen lät redan när jag läste direktiven till kommittén. Och det var innan jag blev tillfrågad om att medverka.

Har du någon tidig tanke kring hur jobbet ska läggas upp?

– Räkna med öppenhet och dialog med alla som berörs. Trots att det bara gått timmar sedan mitt uppdrag offentliggjordes har jag här i Almedalen haft många bra samtal som gett goda idéer.

Utredningen ska överlämnas den 15 juni 2018. Hur ser din sommar ut?

– Det kommer att bli en hel del förberedelser som till exempel att på djupet med den ”gamla” överprövningsutredningen, som jag tycker var mycket gedigen, inklusive remissvar.

Som regeringens särskilde utredare får Anna Ulfsdotter Forssell en rad frågor att överväga. Hit hör avgift för överprövning och bestämmelser kring huruvida förlorande part i upphandlingsmål ska ersätta motpartens processkostnader.

I utredningsuppdraget ingår även en översyn av de lagar som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden. Syftet är att ta reda på hur regelverket kan göras enklare och mer flexibelt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

4 reaktioner på ”Hon ska göra upphandlingar enklare

 1. De som kan göra upphandlingar enklare och därmed orsaka färre överprövningar är de som upphandlar.

  Upphandlingsreglerna ger stort handlingsutrymme för upphandlarna, som inte utnyttjas. Skälet till att utrymmet inte utnyttjas kan vara förhållningssätt som följa-John-beteende, styrning mot mallar och oro för att pröva något nytt. Istället tenderar komplexiteten (förbättringar?) i upphandlingsdokumenten att öka för varje upphandling av liknande slag.

  Typexempel på onödigt inslag i upphandling är krav om kreditomdöme. Vilken upphandling handlar om att leverantören ska låna pengar från upphandlande myndighet?

  Upphandlingsreglerna hindrar inte att förhållningssätten ändras och upphandlingarna görs enklare. Med enklare upphandlingar minskar exponeringen mot risker för fel och misstag hos såväl köpare som säljare, och så kan antalet överprövningar. minska.

 2. min egen erfarenhet som fotsoldat i detta ständiga konfliktläge är att överprövning är som vanligast när en befintlig leverantör förlorat en upphandling på grund av just nytänk, sedan kan jag hålla med om att vad du skriver om kreditomdöme. Största vinsten med upphandlingssystem mm är att avdelningarna kan lägga assistentlönen på annat. Nog om detta . Vi får gratulera advokat Ulfsdotter-Forsell till uppdraget.

 3. Du hade mig till du började kritisera kreditomdömet. Förstår inte riktigt hur du kan tro att ett kreditomdöme endast är relevant vid utlåning.

  Vi tar nästintill alltid kreditomdöme eftersom vi vill vara säkra på att leverantören är ett välmående företag som inte kommer att få soliditetsproblem
  1) under ramavtalstiden vilken som du känner till kan sträcka sig till 4 år, vilket skulle innebära att vi hux flux behöver ordna med ny ramavtalsleverantör (vilket tar sin lilla tid),
  2) under och efter en byggentreprenad då vi inte vill stå med ett halvfärdigt bygge eller ersättningskrav som uppstår under den efterföljande tioåriga ansvarstiden

  All kontrakt innebär en prestation från leverantören och med prestationen kommer ett ansvar för fel och skador. Om det då rör sig om ett leverantör med dåligt kreditomdöme vore det ju inte affärsmässigt eller i övrigt lämpligt av den upphandlande myndigheten att riskera skattebetalarnas pengar på den chansning som avtal med leverantören med dåligt kreditomdöme innebär.

  Men du kanske hade andra aspekter i åtanke?

 4. Nästan samtliga upphandlare som vi lämnar anbud till kräver att vi har kvalitetsledningssystem i form av ISO9001 eller likvärdigt. När ska myndigheterna skapa egna kvalitetsledningssystem enligt ISO9001? De skulle då nödgas skapa fungerande rutiner, planera, lära sig av sina och eventuellt andras misstag. Överprövningarna skulle sjunka drastiskt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *