Så mutas det vid offentlig upphandling

Resor, evenemang, middagar och hantverkstjänster på den offentliga tjänstemannens bostad. Så ser korruptionen i samband med offentlig upphandling ut enligt en färsk rättsfallsstudie.

Ungefär en sjättedel av den svenska bruttonationalprodukten upphandlas av det offentliga. En marknad som värd runt 700 miljarder kronor är, inte oväntat, ett riskområde för korruption. Värdet kombinerat med det stora antalet leverantörer och upphandlande aktörer gör att ”renhållningen” måste fungera.

Catrin Karlsson Westergren har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning gjort en rättsfallsstudie. Hon har undersökt domar från tingsrätter och hovrätter där korruption förekommit i samband med offentlig upphandling.

Studien för fram muta under en pågående avtalsrelation som den vanligaste korruptionssituationen. Flera av domarna avser upprepade kontrakt.

Offentliga tjänstemän med nära kontakt med leverantörer är en riskgrupp. De mutas med resor, evenemang eller middagar utan anknytning till leverantörens verksamhet eller myndighetens upphandlingsföremål.

Natali Engstam Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor, säger i en kommentar att offentlig upphandling är ett erkänt riskområde för korruption:

– Som rapporten belyser är det dock inte enbart upphandlare som är i riskzonen utan framförallt personer i beställningsorganisationen som har direktkontakt med leverantörer. Det är viktigt att i riskanalysen uppmärksamma detta.

En annan vanligt förekommande förmån är bygg- eller andra hantverkstjänster på tjänstemannens privata fastighet. Även om studiens empiriska underlag, 20 domar, är litet framgår att 70 procent av de fällande korruptionsdomarna rör just bygg, anläggning och andra hantverkstjänster.

Otillbörliga förmåner riskerar inte endast att vara brottsliga. De ställer även konkurrensen ur spel och är i de flesta fall i strid med upphandlingsrättens grundläggande principer.

Syftet med forskningen har varit att identifiera faktorer och omständigheter som kan ge skäl att misstänka och vidare utreda förekomsten av korruption i upphandlingssituationer. Rapporten bidrar till att Konkurrensverket och andra aktörer på ett mer tydligt sätt kan rikta sina insatser i syfte att bekämpa korruption inom offentlig upphandling.

Rapporten i sin helhet finns här. Som vanligt i Konkurrensverkets uppdragsforskning ansvarar författaren själv för slutsatser och bedömningar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *