Snöröjning
Bister snöröjningskritik. Foto: Mostphotos.

Revisorsnej till vänskapliga relationer

Bristfällig uppföljning och alltför nära relationer med leverantörerna. Den dåliga snöröjningen i Stockholm under vintern har sina förklaringar enligt genomförd revision.

Trafikkontoret i Stockholm har inte varit tillräckligt tydliga mot de entreprenörer som slarvat med vinterns snöröjning. Några viten för förseningar har till exempel inte krävs in – inte förrän media lyft problemen. Istället har ett bra förhållande med dialog prioriterats.

– Man har försökt lösa situationen så snabbt och smidigt som möjligt, säger Fredrik Alfredsson, tillförordnad verksamhetschef på trafikkontoret i Stockholms stad till SVT Nyheter Stockholm.

Enligt revisionsrapporten från EY tycks förklaringen till undfallenheten bland annat ligga i alltför nära relationer mellan trafikkontoret och entreprenörerna Peab och Svevia.

Fem av tolv medarbetare på driften har tidigare varit arbetsledare, platschef eller haft annan tjänst hos någon av de entreprenörer som nu ansvarar för snöröjningen i Stockholms stad. Två av dem som idag arbetar som driftingenjör har, en vacker jävspolicy till trots, ansvar för det avtalsområde där den tidigare arbetsgivaren är kontrakterad.

För att förhindra att personliga relationer skapas föreslår EY att driftingenjörerna ska rotera mellan avtalsområden. På så sätt minskar risken för eventuella jävsproblem.

Det framgår också att kontroll och uppföljning inte skett på det sätt som det borde. Trots att driftingenjörerna enligt enhetscheferna bör lägga en tredjedel av sin tid på entreprenadkontroller visar granskningen på 15 procent.

Entreprenörerna får också kritik. Trots att det är ett skallkrav i upphandlingen att samråda med Trafikkontoret vid användning av nya underentreprenörer sker inte detta. EY har identifierat flera underentreprenörer med skatteskulder och som saknar arbetsgivarregistrering.

Bedömningen är att Trafikkontoret saknar kunskap om dem som de facto hanterar vinterväghållning av Stockholms gator, trafikleder och cykelbanor.

Revisorerna pekar också på faktureringsfel. Betalt har krävts för tippade snömängder som inte ryms på de lastbilar som ska ha använts.

Kommunen har redan lämnat in en polisanmälan.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *