Artikelserie: Stoppa nollbud

Dokumentera för att stoppa avtalsbrott

Del 5 av 6 I den femte artikeln av sex tar Kristian Pedersen och Karl Lundvall upp hur noggrann dokumentation kan användas för att stoppa leverantörer som lämnar nollbud och sedan inte levererar.

Metod 5: Aktiv tillämpning av uteslutningsgrunderna

En upphandlande myndighet eller enhet bör dokumentera hur leverantören sköter sina åtaganden enligt avtalet. Detta bör inte enbart ses som ett led i aktiv avtalsuppföljning och för att samla underlag för att vidta olika typer av åtgärder vid eventuella avtalsbrott, utan bör även göras för att kunna utesluta leverantörer, som misskött sina åtaganden, ur kommande upphandlingar.

Uteslut från kommande upphandlingar

Allvarliga eller upprepade (systematiska) avtalsbrott eller oegentligheter vid utförande av uppdrag kan utgöra sådana allvarliga fel i yrkesutövningen som ger den upphandlande myndigheten rätt att utesluta en leverantör ur framtida upphandlingar. Denna uteslutningsgrund bör därför, tillsammans med den mer ovanligt förekommande grunden för uteslutning på grund av brott avseende yrkesutövningen, enligt vår mening användas som verktyg för att motverka onormalt låga anbud som beror på osund strategisk anbudsgivning.

Det handlar enkelt uttryckt om att anbudsgivare som lämnat till synes förmånliga anbud under en upphandling, men därefter inte lever upp till åtagandena i anbudet och myndighetens krav, inte ska ges möjlighet att upprepa ett sådant osunt strategiskt beteende. I stället kan den upphandlande myndigheten eller enheten välja bort att göra affärer med en sådan leverantör, i de fall då det finns förutsättningar för en uteslutning av leverantören på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen.

Dokumentera noggrant

Det är dock viktigt att framhålla att en sådan uteslutning kräver att det finns dokumenterat att det förekommit ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Även om beviskravet visserligen är relativt lågt ställt – det räcker med att göra sannolikt att det förekommit ett allvarligt fel – är det ändå den upphandlande myndigheten eller enheten som har bevisbördan. Det finns därför all anledning att dokumentera missförhållanden under avtalstiden.

Här är alla delar i artikelserien

Del 1: Så kan nollbud stoppas
Del 2: Välj utvärderingsmodell med omsorg
Del 3: Kräv förklaring av onormalt låga anbud
Del 4: Rätt avtal kan stoppa nollbud
Del 5: Dokumentera för att stoppa avtalsbrott (denna del)
Del 6: Uppföljning stoppar nollbud

En artikelserie av Kristian Pedersen och Karl Lundvall.
Kristian Pedersen är advokat och delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen.
Karl Lundvall är PhD och Managing Economist vid Copenhagen Economics.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Dokumentera för att stoppa avtalsbrott

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *