Artikelserie: Stoppa nollbud

Kräv förklaring av onormalt låga anbud

Del 3 av 6 I den tredje artikeln av sex går  Kristian Pedersen och Karl Lundvall igenom hur upphandlaren aktivt kan använda bestämmelserna för att motverka onormalt låga anbud.

Förenklingsutredningen Malmö

Metod 2: Tillämpa aktivt bestämmelserna om onormalt låga anbud

Upphandlare bör överväga att mer aktivt tillämpa bestämmelserna om onormalt låga anbud i 12 kap. 3 § och 15 kap. 17 § LOU och LUF, och oftare begära förklaringar från anbudsgivare som offererar priser som är onormalt eller oväntat låga. Det behöver inte leda till att fler anbud förkastas, men det sätter fokus på frågan om låga anbudspriser och skickar en signal till de leverantörer som vill lämna anbud att de noga bör tänka igenom sin prissättning och ha goda skäl att redovisa för upphandlaren om de offererar onormalt låga priser.

För att ett anbud ska kunna förkastas krävs att den upphandlande myndigheten eller enheten först skriftligen begärt en förklaring till priset från anbudsgivaren. Därigenom ges anbudsgivaren möjlighet att visa att dess anbud är seriöst, och så kan ofta vara fallet. Endast om den förklaring som inkommer inte är godtagbar, dvs. visar att anbudet är seriöst menat, får upphandlaren förkasta anbudet, och då först efter att ha låtit anbudsgivaren yttra sig över skälen för förkastandet.

Av Högsta förvaltningsdomstolens domar den 28 januari 2016 i mål nr 6159-14 och 6160-14 respektive 6578-14 framgår att det är den upphandlande myndigheten eller enheten som har bevisbördan för att ett anbud är onormalt lågt, och att det därefter är anbudsgivaren som har bevisbördan för att anbudet trots det låga priset är seriöst menat. Av domarna framgår också att den omständigheten att ett anbuds utformning ger utrymme för leveransstrategiskt handlande sida i samband med avrop är en faktor som kan läggas till grund för slutsatsen att ett anbud inte är seriöst menat och därför kan förkastas.

Här är alla delar i artikelserien

Del 1: Så kan nollbud stoppas
Del 2: Välj utvärderingsmodell med omsorg
Del 3: Kräv förklaring av onormalt låga anbud(denna del)
Del 4: Rätt avtal kan stoppa nollbud
Del 5: Dokumentera för att stoppa avtalsbrott
Del 6: Uppföljning stoppar nollbud

En artikelserie av Kristian Pedersen och Karl Lundvall.
Kristian Pedersen är advokat och delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen.
Karl Lundvall är PhD och Managing Economist vid Copenhagen Economics.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *