Utbildningsdag • 28 september • Stockholm


rattigheter-och-möjligheter

Offentlig sektor är många gånger bättre som kund än sitt rykte. Som säljare och leverantör har du möjligheter och rättigheter som inte finns i affärer med privata företag. Det gäller bara att känna till reglerna och metoderna. Den kunskapen får du på utbildningsdagen den 28 september där vi har samlat åtta experter på den offentliga affären som alla delar med sig av sin kunskap.
Jphanna FalkBo NordlinLars Bredberg

Vi har samlat Sveriges ledande experter på den offentliga affären. Under den här dagen ger de dig verktygen för att ta tillvara på de unika möjligheter som offentlig upphandling ger: full transparens och likabehandling i affären, blir du felbehandlad kan du få din sak prövad i domstol. Har du lidit skada i den offentliga affären kan du ha rätt till skadestånd.

Det är ett stort skyddsnät för företag i den offentliga affären – men spelreglerna är annorlunda. Det gäller att veta hur du ska ta till vara dina möjligheter och dina rättigheter. Just den kunskapen får du under den här dagen.

Boka den 28 september. Anmäl dig enkelt här till höger (eller längre ned på sidan om du tittar i en mobiltelefon).

Plats: Grand Hôtel, Stockholm
Datum: onsdagen den 28 september 2016
Tid: 9:30 till 16:30
Frågor: mejla till bokning@inkopsradet.se

Program för dagen

08.30. Registreringen öppnar
Enklare frukost serveras.
09:30. Välkomna. Konferensen startar
Dagens moderator, Bo Nordlin, hälsar välkommer och drar igång konferensen.
Bo Nordlin, grundare, Inköpsrådet
Bo Nordlin
Möjligheterna med den offentliga affären
Att sälja till stat, kommun och landsting ger dig som säljer många fördelar och möjligheter, jämfört med försäljning till privata företag. Men spelreglerna är annorlunda och för att få ut maximalt av affärerna gäller det att ha rätt kunskap.
Fredrik Tamm, vd, Doublecheck
Fredrik Tamm
Så hittar du affärerna – innan de annonseras
Öppenheten i offentlig sektor ger dig unika möjligheter att kartlägga kundernas behov och planer i förväg. Rätt arbetssätt ökar chansen att få affärer. Johanna Falk ansvarar för anbud hos Atea, med åtskilliga miljarder i omsättning från offentlig sektor.
Johanna Falk, upphandlingschef, Atea
Johanna Falk
Använd offentlighetsprincipen för dina syften
Offentlighetsprincipen gäller även i affärer med offentlig sektor. Så kan du skydda hemligheter i dina anbud från konkurrenternas ögon. Så gör du för att få del av konkurrentens anbud, när den har begärt sekretess.
Sara-Li Olovsson, advokat, Delphi
Sara-Li Olovsson
10.30. Kaffe
11.00. Påverka upphandlingen så att rätt krav ställs
Det går att påverka upphandlingen för att få med rätt krav och och metoder. Både proaktivt långt före upphandlingen annonseras, men också genom att ställa rätt frågor under anbudstiden. Lars Bredberg delar med sig av sina praktiska erfarenheter.
Lars Bredberg, tidigare American Express Business Travel, nu konsult
Lars Bredberg
Maximera utfallet av ramavtalet
Du har vunnit ramavtalet, men får inte de affärer du har förväntat dig. Så kan du upptäcka köp som görs hos dina konkurrenter, utanför ramavtalet. Så ska du agera för att stoppa den typen av sidoköp.
Caroline Haag, anbudsexpert, Tenders
Caroline Haag
12:30. Lunch
13:30. Direktupphandling: Så får du affärerna som inte annonseras
En stor del av inköpen från offentlig sektor görs via direktupphandling, som inte alltid annonseras. Så gör du för att hitta och vinna affärerna.
Dan Frödén, anbudsexpert, Tenders
Dan Frödén
Så kan du ogiltigförklara konkurrentens avtal
Har din konkurrent fått affärer på fel grunder? Då finns möjligheter att få konkurrentens avtal ogiltigförklarat.
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi
Anna Ulfsdotter Forssell
Överprövningens när, var, hur
Taktiska överväganden inför en en överprövning. När ska du överpröva och när du ska du låta bli? Så hanterar du överprövningsprocessen. En praktisk genomgång av hur du kan och bör agera.
Sara-Li Olovsson, advokat, Delphi
Sara-Li Olovsson
15:00. Kaffe
Skadestånd – den bortglömda möjligheten
Har inte allt gått rätt till i den offentliga affären kan ditt företag få skadestånd motsvarande den förlorade vinsten. Det är en unik möjlighet med den offentliga affären som inte alla känner till.
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi
Anna Ulfsdotter Forssell
Frågestund: Ställ dina frågor till experterna
Tre av dagens talare tillgängliga på scenen för att svara på ytterligare frågor från publiken.
Anna Ulfsdotter Forssell, Dan Frödén och Johanna Falk svarar på frågor från publiken och Bo Nordlin
kombo
16:30. Programmet slut för dagen. Mingel med talare och deltagare
Stanna gärna kvar för en stunds mingel. Vin, öl och alkoholfria alternativ serveras.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Bokningsvillkor – klicka för att se


Fram till 22 dagar före konferensens datum går det att avboka helt utan kostnad. 21 till 1 dag före konferensen kan platsen kostnadsfritt överlåtas till en annan person eller vara innestående till en av Inköpsrådets framtida konferenser (inom två år).

Avbokning, överlåtelse och byte av konferens måste göras skriftligen via mejl (hej@inkopsradet.se) och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse eller byte debiteras avgiften i samband med den först bokade konferensen.

Deltagaravgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på konferensen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker vid bokningen från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Frågor? Mejla bokning@inkopsradet.se