Lina Haglund
Vill inte att en fungerande verksamhet ska läggas ner. Foto: Inköp Gävleborg.

”Ingen vinst med avveckling”

Trots en aningen oviss framtid för Inköp Gävleborg låter förbundsdirektören Lina Haglund sig inte nedslås. Upphandlingskompetens behövs i länet och det vore slöseri att slå sönder en fungerande organisation.

Hösten 2017 begärde Inköp Gävleborgs största medlemskommun utträde ur kommunförbundet. Nu löper den treåriga uppsägningstiden för Gävle kommun, vilket ger de övriga nio kommunerna i inköpssamarbetet tid att fundera över framtiden.

– Kvarvarande kommuner är överens om att de även fortsättningsvis behöver och vill samverka inom upphandlingsområdet, säger Lina Haglund, förbundsdirektör för Inköp Gävleborg.

Ett av de båda samverkansalternativ som undersöks är en fortsatt gemensam upphandlingsorganisation i kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Alternativet är ett formellt nätverkssamarbete.

Lina Haglund berättar att man bistått kommunerna genom att ta fram underlag som visar vad respektive alternativ skulle innebära:

– Utifrån den utredningen ser vi ingen vinst för kommunerna i att avveckla en fungerade organisation för att ersätta med en formell avtalssamverkan, varken finansiellt eller kvalitetsmässigt.

Bedömningen är att det även utan Gävle kommuns finansiering går att bedriva en kostnadseffektiv gemensam upphandlingsorganisation. Genom att styra och utveckla verksamheten mot än större lokal närvaro ger höga inköpsvolymer och samlad kompetens, som skapar kvalitet och stabilitet i arbetet, vinster för kommuninnevånarna.

Därför fortsätter Lina Haglund och hennes medarbetare att fokusera på att utföra uppdraget och utveckla såväl arbetssätt som organisation.

– Läget medför naturligtvis en osäkerhet inom organisationen, men behovet av vår kompetens och att utföra uppdraget inom länet kvarstår oavsett vilket alternativ som medlemskommunerna bestämmer sig för.

För en tid sedan kunde Inköpsrådet berätta att tre av dina kolleger uppfyller sin dröm om att efter årsskiftet bli egna företagare. Blir deras tjänster vakanta nu?

– Nej, en ny medarbetare är precis klar och vi går i december ut med en rekryteringsannons efter upphandlare och hoppas såklart på ett stort intresse!

Nästa steg i processen är att kommunerna tar ställning till vilket alternativ de avser att arbeta vidare med. Förhoppningsvis finns ett beslut i den frågan under första kvartalet 2019.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *