Lagbok
Ifrågasatt likhet inför lagen. Foto: Patrik Svedberg.

Inte nöjda med förvaltningsdomstolarna

Förtroendet för svenska domstolar är inte genomgående på topp. Särskilt kritiska är de advokater som processar i skattemål vid förvaltningsdomstolarna.

En klar majoritet av de advokater som processar i skattemål, 61 procent, anser att förvaltningsdomstolarna är partiska. Endast 12 procent menar att de är opartiska. Det framgår av en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av insamlingsstiftelsen Rättvis skatteprocess.

Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess, anser att resultatet är allvarligt och ett tydligt underbetyg för förvaltningsdomstolarna:

– I en demokratisk rättsstat är tilliten till domstolarna central. Man måste kunna lita domstolarnas objektivitet.

Skatteadvokaterna anser att bevisprövningarna i förvaltningsdomstol för det mesta inte får ett rimligt utfall. Dessutom tenderar ärenden att dra ut på tiden samtidigt som domar och beslut inte motiveras i tillräcklig utsträckning.

Luttrade advokater anser att det inte går att vinna skattemål i första instans. Åsikten är att domstolarna i det närmaste alltid dömer till statens förmån och att det inte saknas ”politiska” domar.

– Om advokaterna har rätt missar förvaltningsdomstolarna ett av sina mest grundläggande uppdrag enligt svensk grundlag: att iaktta opartiskhet.

Undersökningens 335 nätintervjuer ger vid handen att av de advokater som processar i andra domstolar, främst allmän domstol, upplever endast sju procent domstolen som partisk.

– Samtidigt som förvaltningsdomstolarna får mycket hård kritik har de allmänna domstolarna ett starkt förtroende, noterar Carl Göransson.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Inte nöjda med förvaltningsdomstolarna

 1. På vilket sätt är skattemål relevanta att titta på i upphandlingssammanhang?

  Journalisten verkar även ha tolkat statistiken felaktigt:

  ”Undersökningens 335 nätintervjuer ger vid handen att av de advokater som processar i andra domstolar, främst allmän domstol, upplever endast sju procent domstolen som partisk.”

  Vad jag kan utläsa avser den siffran (7%) övriga mål i förvaltningsdomstolarna. Att siffran ser ut att ligga på motsvarande nivå för allmänna domstolar kan förvisso vara intressant för den som är nyfiken, men att utelämna siffran för övriga mål än skattemål i förvaltningsdomstolarna leder närmast tankarna till ett försök till vilseledande från journalistens sida. För övriga mål i förvaltningsdomstolarna anser 74 % av advokaterna att domstolen är opartisk.

  1. Man skiljer i undersökningen på förvaltningsdomstol, allmän domstol och specialdomstol. Av artikeln följer att av advokater som processar i ”annan domstol” (än förvaltningsdomstol) och då främst i allmän domstol (alltså inte specialdomstol) så uppfattar endast 7 % av dessa advokater domstolen som partisk. Dessa 7 % har således inget att göra med ”övriga mål” i förvaltningsdomstol som du påstår.

   Vidare är det förvisso vara så att undersökningen inte har direkt relevans för oss upphandlare men om man tänker efter så kan man ganska snart konstatera följande:
   1) Förvaltningsdomstolarna prövar ”tvister” mellan enskilda och det allmänna, ena parten utgörs alltså alltid av ett offentligt organ.
   2) Av de advokater som brukar processa i skattemål så upplever en klar majoritet (61 %) att förvaltningsrättens domare är partiska.
   3) Förvaltningsrätten dömer även i överprövningsmål avseende upphandling.
   4) Med beaktande av 1-3 finns det skäl att ifrågasätta opartiskheten hos förvaltningsrättsdomare även i upphandlingsmål.
   5) Artikeln har således viss relevans för oss upphandlare.

  2. Hej Renate,

   Är väl medveten om att enkäten inte fokuserar på upphandlingsmål. Mot bakgrund av den skarpa kritik som framförs, och vikten av opartiskhet inom rättsväsendet, är min bedömning ändå att denna nyhetstext inte är ointressant för Inköpsrådets målgrupp.

   Jag har inget intresse av att vilseleda, men inser att det i korta texter kan vara svårt att fånga in alla aspekter. Därför är jag noga med att, där så är möjligt, länka till bakgrundsmaterial såsom rapporter, utredningar och domar.

   //Per på Inköpsrådet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *