”Förvaltningsdomstolarna inte bra nog”

Debatten om rättssäkerheten vid landets förvaltningsdomstolar går hög. Samtidigt som de allmänna domstolarna ryckt upp sig ser advokaten Olle Flygt brister i bland annat bemötande och handläggning vid förvaltnings- och kammarrätter.

Förenklingsutredningen Malmö

Olle Flygt, advokat och partner på Mannheimer Swartling, riktar hård kritik mot förvaltningsdomstolarna. I ett inlägg på Dagens Industri Debatt skriver han att handläggningen av större kommersiella mål inte duger.

Bedömningen är att de allmänna domstolarna har ryckt upp sig rejält under de senaste 10-15 åren, både vad gäller bemötande av parter och ombud och handläggning av kommersiella tvister. Förvaltningsdomstolarna har däremot inte alls hängt med.

Han tar pågående riskkapitalprocesser som exempel. Enligt debattinlägget råder en ovilja att ge parterna tillräckligt med tid, domskäl är outvecklade, sakförhållanden återges felaktigt och utan att ha stämts av med parterna.

Kunde Olle Flygt flytta vissa måltyper från förvaltningsdomstolarna till de allmänna domstolarna skulle han utan att tveka göra det. Fast eftersom det inte är görbart har han istället förhoppningen att förvaltningsdomstolarna snarast ska höja sig några snäpp.

Thomas Rolén, president vid kammarrätten i Stockholm, och Christian Groth, tillförordnad lagman vid förvaltningsrätten i Stockholm, går i försvar. De båda försäkrar att rättssäkerheten är hög och att var och en erbjuds en modern och flexibel process.

I genmälet konstateras att det finns en generell brist på insikt i förvaltningsdomstolarnas verksamhet. Processen, som är skriftlig snarare än muntlig, skiljer sig från hur den är utformad i allmän domstol.

De båda debattörerna bedyrar avslutningsvis att deras respektive domstolar arbetar kontinuerligt med att förbättra bemötandet. Detsamma gäller för att pedagogiskt förklara hur processen går till – och framför allt med att skriva lättbegripliga domar.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *