Irene Svenonius
Vill se en annan betalningsmodell. Foto: SLL.

Vägrar betala för upphandlingsstatistik

Förslaget till en nationell statistikdatabas för upphandlingar får tumme upp av remissinstanserna. Fast kritiker anser att den som vill ha tjänsten också ska betala för den.

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit en nationell statistikdatabas för upphandlingar. Som Inköpsrådet kunde rapportera redan i höstas är tanken att de företag som idag driver annonsdatabaser löpande ska lämna obearbetad grunddata.

Enligt förslaget ska Upphandlingsmyndigheten sköta databasen. För att ”säkra uppgifternas tillförlitlighet” måste de företag som ska lämna uppgifterna registreras hos Konkurrensverket. Denna licens kommer att kosta en slant, något som företagen i branschen reagerat mot.

Även Stockholms läns landsting invänder mot att avgifter ska tas ut från annonsförmedlarna. I remissvaret förs farhågor fram för att företagens kostnader för registrering och arbete kommer att vältras över på beställarna, alltså i huvudsak kommuner och landsting.

Landstinget, med Irene Svenonius som föredragande landstingsråd, slår fast att uppgiftsinsamlingen sker primärt i statens intresse. Därför är det naturligt att kostnaderna för databasen, om den ska genomföras, landar på samma part.

Även om Stockholms läns landsting inte ser något större mervärde för egen del får initiativet att samla in statistik på det hela taget tumme upp. Stockholms stad hör till de remissinstanser som välkomnar förslaget.

– En bättre uppföljning och mer träffsäkra analyser av den offentliga upphandlingen i Sverige bidrar till ett sunt upphandlingsklimat, noterar föredragande borgarrådet Karin Wanngård.

Stadsledningskontoret påpekar att offentlig upphandling redan i dagsläget är förknippat med en hel del administration. Därför är det viktigt att undvika att ytterligare administrativ börda läggs på de upphandlande myndigheterna.

Knivsta kommun ser fördelar med registreringskravet. Åsikten är att detta säkerställer kvaliteten i annonseringen samtidigt som det blir tydligare för dem som upphandlar att veta vilka annonsdataplatser som ska användas.

Svenskt Näringsliv lanserar ett förbättringsförslag. Man vill se en speglingsfunktion mellan dagens annonsdatabaser så att företag bara behöver abonnera på en tjänst. Detta skulle, allt enligt remissvaret, vara ett sätt att motverka den negativa trenden som ju tyvärr går mot allt färre anbud i upphandlingarna.

Skatteverket tvekar för sin del över om Upphandlingsmyndigheten är rätt hemvist för databasen. Mot bakgrund av att statistiken ska vara objektiv, allmänt tillgänglig, relevant, noggrann och jämförbar, är åsikten att Statistiska centralbyrån, som specialistmyndighet inom området statistik, bör ta hand om den.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *