Ragnar Lindholm
Ragnar Lindholm ser föreslagna avgifter som magstarka. Foto: Primona.

Förbättrad statistik kommer inte gratis

Många detaljer kring den föreslagna nationella databasen med upphandlingsstatistik är oklara. En betydande del av kostnaderna ser dessutom ut att hamna på de företag som ska förse databasen med grunddata.

Den nationella svenska databasen för upphandlingsstatistik har en uppskattad utvecklingskostnad på fem miljoner kronor. Däremot är övriga kostnader, för bland annat drift och grunddata, betydligt dunklare.

Det är företagen som erbjuder annonsdatabaser som ska leverera underlagsmaterialet till statistikdatabasen. Mycket pekar också på att en stor del av kostnaderna kommer att hamna på dessa företag.

Ragnar Lindholm är chef för marknad och försäljning på Primona som står bakom Kommers. Han säger att förslaget indikerar att det är omfattande information som ska skickas in:

– Vi kan idag inte helt bedöma hus pass kostsamma utvecklingsinsatser vi behöver göra för eventuella nya datafält och i det tekniska gränssnittet för överföringen.

Redan i remissen slår finansdepartementet fast att annonsföretagen kan behöva kompensera sig från kunderna för dessa extrakostnader.

Ragnar Lindholms bedömning är att informationskravet kommer att variera för olika förfaranden. Detta kan i sin tur komma att skapa ytterligare komplexitet i upphandlingssystemen – med risk för extra arbete för upphandlarna.

– Det är bra att det är tydliggjort att ansvaret för korrekta uppgifter vilar på myndigheten och att företagen som bedriver annonsdatabaserna inte bör bearbeta uppgifterna.

Enligt regeringsförslaget krävs registrering av de företag som ska fylla statistikdatabasen med information. Han reagerar i det sammanhanget på de nya avgifter som staten planerar att avkräva företagen bakom annonsdatabaserna på.

– Även om det inte är några jättesummor känns avgifterna ändå lite magstarka, eftersom det ju är industrin som ska göra jobbet utan direkt ersättning från statistikmottagaren.

Registreringen kommer att kosta varje företag 8 500 kronor i ansökningsavgift. Plus 22 500 kronor per år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *