Lars Rosencrantz
Lars Rosencrantz välkomnar statistikdatabasen. Foto: Cecilia Hedström.

Nyckelspelare gillar nationell databas

Den nya nationella databasen för upphandlingsstatistik kommer att bygga på uppgifter från de svenska annonsdatabaserna. Företagen som driver dem är positiva till att dela med sig.

Reaktionerna på regeringens förslag till hur den svenska upphandlingsstatistiken ska förbättras är positiva. Det är företagen som driver annonsdatabaserna som ska mata den nya databasen med grundinformation.

– Förslaget är ingen överraskning för oss eftersom vi har varit inbjudna i utredningen, säger Ragnar Lindholm, chef för marknad och försäljning på Primona.

Han menar att vald lösning, att samla in önskad statistisk informationen via annonser, är den mest logiska. Detta bland annat för att inte belasta myndigheterna med merarbete.

Lars Rosencrantz är vd för Mercell. Han anser att förslaget ligger i helt rätt riktning för att öppna upp och förbättra möjligheterna för konkurrensutsättning av upphandlingar på den offentliga marknaden.

– Förslaget borgar dessutom för ökad kunskap om marknaden för både upphandlare och för leverantörer.

För att ”säkra systemet” krävs registrering av informationslämnarna, alltså de privata företag som driver annonsdatabaserna. Inte heller det ser Lars Rosencrantz som något problem. Tvärt om:

– Det borgar för en kvalitetssäkring av marknadens aktörer inom upphandlingsbevakning med tillhörande tjänster.

Daniel Simonsson, produktchef vid Visma, välkomnar ett steg mot förbättrad reglering kring insamling av statistisk information om upphandlingar:

– Det kommer att ge värdefull kunskap om den offentliga upphandlingen och bidra till ett sunt upphandlingsklimat i Sverige, säger han och berättar att Visma kommer att delta i remissrundan och i samband med detta granska och kommentera förslaget i detalj.

I promemorian från Finansdepartementet poängteras särskilt att upphandlingsstatistiken ska vara öppen. Ragnar Lindholm noterar dock vissa oklarheter kring vad som avses med ”öppna data” och hur snart informationen görs tillgänglig.

Av betänkandet framgår det att det förmodligen inte kommer att finnas ett användargränssnitt på webben där företagare kan se alla just nu pågående upphandlingar i Sverige. Det tror han kan bli en besvikelse för företagarna.

Ragnar Lindholm vill åtminstone se ett tekniskt gränssnitt för att hämta ut uppgifter:

– Vår förhoppning är att de aktörer som idag är inne i vår annonsplats och hämtar ut information med bland annat robotar nu istället kan hämta önskade uppgifter via denna databas i ordnade former, förutsatt att informationen är tillgänglig i realtid.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *