Christer Hammar
Christer Hammar behöver skärpa processerna. Foto: Lena Dahlström.

Fuskade istället för att prata

Trots att Hermods i flera år haft svårt att rekrytera sfi-lärare med utlovad behörighet togs problemen aldrig upp med Malmö stad. Istället valde företaget att fuska med redovisningen.


Hermods har lämnat felaktiga uppgifter till Malmö stad om vilka lärare som undervisat i upphandlad sfi-verksamhet. Det bekräftas av den externa utredning som Pwc gjort på uppdrag av Hermods ägare Academedia.

I revisionsrapporten slås också fast att det inte handlar om ett misstag i all hast. De tre chefer som arbetsbefriades den 18 mars har haft kännedom om att felaktiga uppgifter har lämnats. Pwc noterar också att redovisningen haft privatekonomisk påverkan i och med att delar av löneutbetalningarna var incitamentsbaserade.

– Det är naturligtvis mycket allvarligt och vi gör därför nu permanenta förändringar inom Hermods ledning, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia.

Svårigheter med att rekrytera tillräckligt många behöriga lärare till verksamheten i Malmö är sannolikt den utlösande faktorn.

– Detta skulle naturligtvis ha hanterats genom att man kontaktade kunden, alltså Malmö stad, för att diskutera hur vi kunde ha löst den uppkomna situationen med lärarbristen.

Redan vid upphandlingen år 2013 upplystes Malmös stad av Merit om att marknaden omöjligen skulle kunna uppfylla de höga behörighetskraven. Merit, som inte skarvade i sitt anbud, blev utan avtal. Utbildningsföretagets överprövning av upphandlingen avvisades också.

Hermods, som lovade 100 procent behöriga lärare, hörde till dem som fick uppdrag. I de månatliga bemanningslistor som kommunen började kräva in när man insåg att entreprenörerna slirade på kraven har företaget haft med personal som inte, eller bara då och då, arbetat i Malmö.

Christer Hammar, chef för Academedias vuxensegment där Hermods ingår, säger att man behöver förbättra processerna kring avtalsefterlevnad och även förstärka anbudsprocessen.

– Vi har en omfattande åtgärdsplan, flera punkter av den har redan satts i verket. Bland annat har vi anställt en person vars huvuduppgift ska vara att kontrollera just avtalsefterlevnad, säger han.

Malmö stad har polisanmält Hermods och i ett första skede krävt tillbaka 4,7 miljoner kronor. Pwc-rapporten saknar uppskattningar av fuskets ekonomiska konsekvenser.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Fuskade istället för att prata

  1. Hade Hermods pratat istället för att fuska så hade de liksom Merit inte fått något avtal.
    Miroi och Thorengruppen har satt i system att ha för få lärare och de har tjänat miljoner på det så jag vet inte om rådet att prata är det ekonomiskt smartaste TYVÄRR!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *