Simon Emil Ammitzbøll
Simon Emil Ammitzbøll-Bille planerar för mer upphandling. Foto: Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Danmark går före: upphandlar allt mer

Den danska regeringen vill konkurrensutsätta allt mer inom det offentliga. Fram till år 2025 ska exempelvis kommunerna upphandla 35 procent av de varor och tjänster som behövs.

Danmarks regering ser upphandling som svaret på önskemålen kring kvalitetsutveckling, innovation och effektivisering inom det offentliga. Fram till år 2025 ska allt fler offentliga uppgifter ut på upphandling.

Målet är att 35 procent av verksamheten inom stat och kommun ska upphandlas. Idag ligger kommunerna på 27,1 procent och de statliga myndigheterna på 28,8 procent. Regionernas ”upphandlingsandel” ska upp från dagens 19,1 procent till 25 procent.

Regeringsutspelet sker i skenet av en minskad ökningstakt när det kommer till konkurrensutsättning. Därför utökar ekonomi- och inrikesminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille nu de mål som sedan tidigare finns för kommunerna till att gälla även regioner och staten:

– Ökad konkurrens skapar bättre och billigare lösningar för medborgarna. I slutändan får folk mer för sina skattekronor.

För att lyckas höja andelen upphandlade varor och tjänster krävs en hel del åtgärder. Hit hör att underlätta och förbilliga anbudslämning, inte minst för små företag, samt främja offentligt-privat samarbete genom exempelvis partnerskap.

Näringslivsminister Brian Mikkelsen:

– Effektiv konkurrens om offentliga uppgifter stärker produktiviteten både inom den privata sektorn och inom den offentliga sektorn. Och det gynnar danska företag som konkurrerar om att leverera innovativa lösningar till allmänheten.

Regeringen tar nu med sig detta initiativ i diskussionerna om ekonomin för 2019 med Danske Regioner och de 98 kommunernas organisation Kommunernes Landsforening (KL). Fast det rapporteras om att förhandlingarna går trögt – det skiljer tio miljarder kronor mellan vad KL och regeringen anser behövs.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *