Cykelstaden Lund slirar på upphandlingarna. Foto: Karin Lilja.

Tjugo år utan konkurrensutsättning

Revisorerna har stickprovskontrollerat upphandlingar som genomförts vid fyra av Lunds kommuns nämnder. Kritik riktas bland annat mot att avtal inte konkurrensutsatts på över 20 år.


De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har med hjälp av Ernst & Young granskat fyra nämnders upphandlingar. Rapporten påvisar betydande brister hos byggnadsnämnd, kommunstyrelse, miljönämnd och renhållningsstyrelse.

Revisorerna ser mycket allvarligt och med stor oro på de brister i dokumentation, styrning, uppföljning och kontroll som har framkommit hos de granskade nämnderna. Det kan inte uteslutas att förhållandena skulle vara likartade inom övriga nämnder.

Det är rimligt att anta att kommunstyrelsen hedrar upphandlingslagarna. Fast gjorda stickprov visar att det finns förbättringspotential. Sex av tio stickprov har inte konkurrensutsatts och två fall bedöms som otillåtna upphandlingar. För byggnadsnämnden blir det underkänt på fyra av sex stickprov.

Det sliras en del på plikten att dokumentera direktupphandlingar på belopp över 100 000 kronor, vilket brukar höra till bristerna även i andra kommunrevisioner. I några fall saknar upphandlingar öppningsprotokoll. Till de mer uppseendeväckande fynden hör flera IT-serviceavtal, bland annat för systemet Raindance, som inte konkurrensutsatts på över 20 år.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att stärka uppsikten över nämndernas upphandlingar. Rådet är att se över organisation och ansvarsfördelning samt säkerställa att de som genomför upphandlingar har tillräcklig kompetens.

Ett annat önskemål är att överväga upphandlingsenhetens organisation så att stödet till nämnderna kan stärkas.

Senast den 5 september vill revisorerna ha kommunstyrelsens svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *