Stickprov som svider i Båstad

Revisorerna underkänner tio av tolv stickprovsgranskade konsultupphandlingar som gjorts vid Båstads kommun. Det sliras särskilt friskt på lagkravet att dokumentera upphandlingar värda över 100 000 kronor.

IKEA

Kommunrevisionen i Båstad har, med hjälp av EY, stickprovsgranskat inköp av bemannings- och konsulttjänster. I tio av det tolv leverantörer stora ”riskbaserade urvalet” saknades den dokumentation som både lagen och kommunens egna riktlinjer kräver.

Från och med halvårsskiftet 2014 måste direktupphandlingar på belopp över 100 000 kronor dokumenteras. Revisorsnedslag i kommuner landet över visar att det sliras friskt på det kravet.

Båstads kommun är inget undantag. De tio odokumenterade fall som revisorerna identifierat bedöms som otillåtna direktupphandlingar eftersom det inte gått att visa om någon konkurrensutsättning alls skett.

Detta trots att kommunens interna regelverk kräver att inköp över 20 000 kronor annonseras och dokumenteras. Om möjligt ska tre leverantörer tillfrågas även på belopp under 20 000 kronor.

Av revisionsrapporten framgår att åtta av de tio felaktiga upphandlingarna ligger på belopp mellan 100 000 kronor och dåvarande brytgräns 534 890 kronor. I inget av fallen anges skäl till direktupphandling. Granskarna har inte heller hittat bevis för att inköpen konkurrensutsatts enligt lagstiftningens intentioner.

Fyra affärer gick i värde mätt över direktupphandlingsgränsen. I två av dessa finns inget underlag som styrker att annonsering har skett.

Enligt rapporten saknar kommunen introduktionsprogram för nyanställda vad gäller inköp.

Det finns visserligen ett direktupphandlingssystem, Dusen, till stöd. Problemet är att det inte används så ofta som det borde. Kommunen betalar per användare och verkar därför snåla med lösenord, vilket innebär att den som ska dra nytta av verktyget för varje enskild upphandling måste kontakta upphandlingsenheten för att få lösenord.


Easyfairs period 2

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *