Linda Scott Jakobsson
Linda Scott Jakobsson poängterar vikten av samarbete och uppföljning. Foto: Swedwatch.

”Upphandling gör skillnad”

Swedwatch visar goda exempel på hur offentlig upphandling förbättrar villkoren i globala leverantörsled. Fast det gäller att upphandlarna ges resurser nog för att följa upp de krav som ställs.

Förenklingsutredningen Malmö

Swedwatch har flera gånger uppmärksammat svåra arbetsförhållanden inom företag som förser svenska offentliga verksamheter med bland annat kirurgiska instrument, kaffe och kycklingkött. Det har handlat om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i produktionen i form av tvångsarbete, barnarbete och många gånger en farlig arbetsmiljö.

Med en färsk rapport visar Swedwatch nu att offentlig upphandling kan vara ett verktyg för att förbättra arbetsvillkor i globala leverantörskedjor. I Agents for Change: How public procurers can influence labour conditions in global supply chains redogörs för erfarenheter som svenska myndigheter dragit av upphandlingar där varor framställs i Brasilien, Pakistan och Thailand.

– När sociala krav används på ett bra sätt kan de ha en positiv inverkan på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor på plats i produktionen, bekräfta Linda Scott Jakobsson, upphandlingsspecialist på Swedwatch och medförfattare av den nya rapporten.

Jämförelser mellan åren 2007 och 2015 visar på förbättringar i produktionen av enklare kirurgiska instrument i Pakistan. Efter det att landstingen börjat ställa sociala krav märks positiva förändringar vad gäller löner, arbetstider och motverkande av barnarbete.

– Landstingens samarbete och strukturerade system är bra exempel på hur sociala krav kan implementeras i upphandlingsprocessen och förbättra arbetsvillkoren i praktiken.

Klart är att många utmaningar kvarstår. Linda Scott Jakobsson slår fast att det inte räcker med att bara ställa krav:

– Politiker måste tillsätta resurser för att göra det möjligt för upphandlare att både genomföra riskbedömningar och följa upp kraven. Det är avgörande för att skapa verklig förändring i leverantörsleden.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *