Anna Elverheim
Anna Elverheim ser fördelarna med e-faktura. Foto: Hogia.

Inga undantag från e-fakturakravet

Efter den 1 april nästa år måste leverantörer till offentliga verksamheter skicka sina fakturor elektroniskt. Det finns inga undantag för exempelvis sällanfakturerande småföretag.

Riksdagen har beslutat om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor från och med den 1 april 2019. Alla inköp till följd av offentliga upphandlingar som påbörjats efter detta datum omfattas av den nya lagen. Små belopp och direktupphandlade varor och tjänster undantas inte.

E-fakturorna måste vara i ett godkänt format i enlighet med europeisk standard. PDF-fakturor, populärt idag, eller skannade fakturor kommer inte att godkännas.

Anna Elverheim är e-fakturaexpert på Hogia och ordförande i Nationellt forum för e-faktura. Hon poängterar fördelar med ett elektroniskt fakturaflöde såsom säkrare och effektivare hantering av fakturor:

– Det innebär lägre administrativa kostnader och kortare betaltider, vilket är positivt för företagens likviditet. Det betyder också en mer miljömässigt hållbar utveckling då det ersätter det traditionella pappersflödet och minskar antalet transporter.

Under remissbehandlingen av e-fakturaförslaget framfördes oro för att kravet ska slå extra hårt mot små leverantörer som bara skickar enstaka fakturor till kunder inom det offentliga.

– Självklart blir det en omställning för de cirka 200 000 företag som fakturerar den offentliga sektorn, framförallt för de mindre företagen.

Ekonomistyrningsverket ansvarar för att stödja den offentliga sektorn och leverantörer i övergången till e-faktura. I september öppnar Myndigheten för digital förvaltning som då kommer att ta över ansvaret. Seminarier, utbildningsinsatser och informationstillfällen anordnas löpande. Många myndigheter ligger väl framme i införandeprocessen.

Jo, faktiskt. Ett enda undantag kan göras från e-fakturakravet. Det är om denna faktureringsform bedöms riskera att sekretessbelagda eller säkerhetskänsliga uppgifter röjs.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *