Ardalan Shekarabi ser besparingar med e-faktura. Foto: Anders Löwdin.

Inget aprilskämt: krav på e-faktura

Papperslös upphandling kommer ett steg närmare. I regeringens lagrådsremiss föreslås krav på e-faktura från och med den 1 april 2019.

Regeringen har under en tid arbetat med att införa Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU om e-fakturor i offentlig upphandling. Nu överlämnas en remiss innehållande ett lagförslag till Lagrådet för granskning.

Tidigare har det sagts att författningsändringarna kommer att träda i kraft ”den dag som regeringen bestämmer.” Nu presenteras dessutom ett datum. Efter den 1 april 2019 blir det obligatoriskt med elektroniska fakturor mellan leverantörer och upphandlande myndigheter samt enheter.

Civilminister Ardalan Shekarabi poängterar de stora samhällsekonomiska och miljömässiga vinsterna i att övergå till elektronisk fakturering vid offentlig upphandling.

– De ekonomiska besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod, säger han.

I lagrådsremissen slås fast att e-fakturorna ska överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering. Detta under förutsättning att inte någon annan standard för e-fakturering har avtalats. Lagförslaget öppnar för vite för leverantörer som slirar på kraven.

Övergången kommer att bli successiv. Kravet på e-faktura föreslås gälla de upphandlingar som påbörjas efter att lagen har trätt i kraft.

Bestämmelserna i den kommande lagen behöver inte tillämpas om elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess – eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Reglerna gäller även myndigheter som fakturerar varandra. Regeringen säger dock nej till undantag för exempelvis små företag. Istället kommer stöd i form av information och utbildning erbjudas till både köpare och säljare på den offentliga marknaden.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Inget aprilskämt: krav på e-faktura

 1. Hur gör e-faktura upphandlingen papperslös? Denna ständiga sammanblandning av elektronisk upphandling och e-handel…

  1. Hej,

   Jag påstår inte att e-faktura gör upphandling papperslös, men visst är det väl ett steg på vägen mot detta mål?

   //Per på Inköpsrådet

 2. Nej. Kravet på e-faktura utgör inget som helst hinder för att en myndighet fortfarande kan göra själva upphandlingen – där kravet på e-faktura ställs – helt och hållet på papper eller med manuell dokumenthantering. Däremot är kravet på att myndigheter ska kunna ta emot anbud insända med elektroniska medel ett steg mot papperslös upphandling.

  E-faktura är ett steg mot papperslös anskaffningsprocess (beställning-fakturering-betalning) vilket i sig är bra och ett framsteg. Men för att göra hela inköpsprocessen (både upphandling och anskaffning) mer automatiserad – och pappersfri – behöver det ställas högre krav på att myndigheter ska tillämpa fullskalig elektronisk upphandling (alltså inte dokumentbaserad) fullt ut och inte bara delvis, så som det ser ut idag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *