Ardalan Shekarabi ser besparingar med e-faktura. Foto: Anders Löwdin.

Inget aprilskämt: krav på e-faktura

Papperslös upphandling kommer ett steg närmare. I regeringens lagrådsremiss föreslås krav på e-faktura från och med den 1 april 2019.


Regeringen har under en tid arbetat med att införa Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU om e-fakturor i offentlig upphandling. Nu överlämnas en remiss innehållande ett lagförslag till Lagrådet för granskning.

Tidigare har det sagts att författningsändringarna kommer att träda i kraft ”den dag som regeringen bestämmer.” Nu presenteras dessutom ett datum. Efter den 1 april 2019 blir det obligatoriskt med elektroniska fakturor mellan leverantörer och upphandlande myndigheter samt enheter.

Civilminister Ardalan Shekarabi poängterar de stora samhällsekonomiska och miljömässiga vinsterna i att övergå till elektronisk fakturering vid offentlig upphandling.

– De ekonomiska besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod, säger han.

I lagrådsremissen slås fast att e-fakturorna ska överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering. Detta under förutsättning att inte någon annan standard för e-fakturering har avtalats. Lagförslaget öppnar för vite för leverantörer som slirar på kraven.

Övergången kommer att bli successiv. Kravet på e-faktura föreslås gälla de upphandlingar som påbörjas efter att lagen har trätt i kraft.

Bestämmelserna i den kommande lagen behöver inte tillämpas om elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess – eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Reglerna gäller även myndigheter som fakturerar varandra. Regeringen säger dock nej till undantag för exempelvis små företag. Istället kommer stöd i form av information och utbildning erbjudas till både köpare och säljare på den offentliga marknaden.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 reaktioner på ”Inget aprilskämt: krav på e-faktura

 1. Hur gör e-faktura upphandlingen papperslös? Denna ständiga sammanblandning av elektronisk upphandling och e-handel…

  1. Hej,

   Jag påstår inte att e-faktura gör upphandling papperslös, men visst är det väl ett steg på vägen mot detta mål?

   //Per på Inköpsrådet

 2. Nej. Kravet på e-faktura utgör inget som helst hinder för att en myndighet fortfarande kan göra själva upphandlingen – där kravet på e-faktura ställs – helt och hållet på papper eller med manuell dokumenthantering. Däremot är kravet på att myndigheter ska kunna ta emot anbud insända med elektroniska medel ett steg mot papperslös upphandling.

  E-faktura är ett steg mot papperslös anskaffningsprocess (beställning-fakturering-betalning) vilket i sig är bra och ett framsteg. Men för att göra hela inköpsprocessen (både upphandling och anskaffning) mer automatiserad – och pappersfri – behöver det ställas högre krav på att myndigheter ska tillämpa fullskalig elektronisk upphandling (alltså inte dokumentbaserad) fullt ut och inte bara delvis, så som det ser ut idag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *