Regeringen går längre än vad EU kräver

Enigheten om fördelarna med elektroniska fakturor vid offentlig upphandling är total. Fast det grymtas om att regeringen vill införa e-faktura redan från första kronan, vilket bedöms slå mot små företag.

EU:s mål är papperslös förvaltning. Obligatorisk elektronisk fakturering vid offentlig upphandling är ett led i den målsättningen. Enligt Europeiska kommissionen ska e-faktura vara den dominerande faktureringsmetoden inom EU senast år 2020.

Sverige är på god väg att införa Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU. I en promemoria, som kom i juni, föreslås att upphandlande myndigheter och enheter ska acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som kommer att tas fram enligt direktivet.

Även för leverantörerna blir e-faktura tvång. De fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden. Annars finns risk för vite.

Bara ett undantag finns. Bestämmelserna behöver inte hedras om, som det uttrycks, ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Nu när remissvaren på promemorian börjar droppa in står det klar att EU överlag får medhåll om att elektronisk fakturahantering är ett samhällsekonomiskt bra förslag. Det är miljövänligt, tidsbesparande och ger beställarna bättre möjligheter att matcha fakturor mot avtalen.

IT & Telekomföretagen framför starkt stöd för förslaget. Stockholms läns landsting är för, även om man tvivlar på de besparingar som beskrivs i promemorian. Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak. Bara delförslaget om att Ekonomistyrningsverket ska ansvara för en ”nyttoanalys” avstyrks.

Svenskt näringsliv avstyrker däremot förslaget till svensk lag. Anledningen att Sverige går längre än vad EU-direktivet kräver. Regeringen vill att exempelvis att e-fakturaskyldigheten ska gälla redan från första kronan.

Enligt organisation slår detta krav hårt mot mindre företag. Redan idag väljer mikroföretag (upp till tio anställda) i betydande utsträckning bort offentlig upphandling på grund av att det bedöms som krångligt. Detta nya krav kommer, enligt Svenskt näringsliv, inte att öka antalet anbud.

Direktivet ska vara genomfört senast den 27 november 2018.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 thoughts on “Regeringen går längre än vad EU kräver

  1. Hade problemet legat hos leverantörerna, så är det ju kanon att det blir lagkrav på alla att de måste skicka.

    Men under de senaste 10 åren som jag jobbat med E-handel, så är det mottagarna som varit bromsklossarna. Leverantörerna är snabba på att ta till sig teknik, och det finns lösningar för alla typer av bolag i alla prisklassar, men i många fall får de inte skicka E-fakturor till sina kunder.

    Mottagarna hänvisar att leverantören är för lite för att få skicka osv osv.

    Lagstifta istället att man som mottagare MÅSTE ta emot e-fakturor, så kan de som vill skicka börja med detta.

    1. ”I en promemoria, som kom i juni, föreslås att upphandlande myndigheter och enheter ska acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som kommer att tas fram enligt direktivet.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *