Så ger inköp ökad verksamhetsnytta

I den avslutande delen av Ulrika Ajax artikelserie om leverantörsstyrning går hon igenom hur Lantmäteriet arbetat och tar upp sätt att gå vidare i det arbetet. Länkar till de andra delarna finns i slutet av artikeln.

Den goda affären, effektivare inköpsarbete, bättre samverkan med våra leverantörer, uppföljning … Allt syftar till samma sak, att öka inköpsfunktionens bidrag till verksamhetsnytta för att använda skattemedlen på bästa sätt. Det är dags att avsluta min artikelserie om leverantörsstyrning. Det tänkte jag göra genom att dela med mig av hur vi har summerat leverantörsstyrningens bidrag till ökat värde inom IT-enheten på Lantmäteriet samt hur man kan arbeta vidare med detta.

Levstyning2

 

Styrning på strategisk nivå

Den röda tråden är hur vi arbetar med att sprida leverantörsstyrning, samverkan och uppföljning i organisationen så att vi kan arbeta för ökad nytta på alla nivåer. Den övergripande och långsiktiga styrningen sker på den strategiska nivån. Hur och vem som genomför styrs på den taktiska och operativa nivån.

En tillåtande miljö, inspirerande ledare, öppenhet för nya arbetssätt och ett gäng engagerade idésprutor

En av utmaningarna är att verksamheten inte är van vid att inköp kan bidra till att uppfylla verksamhetens mål. Inköp är i de flesta organisationer en stödverksamhet. Min erfarenhet är att arbete med leverantörsstyrning i kombination med kategoristyrt inköp, öppnar dörren till att synliggöra inköps bidrag att skapa mervärde för kärnverksamheten.

Du som har läst mina inlägg tidigare vet att jag gillar ”taklyftare”, något som hjälper oss att tänka i nya spår. För att lyckas med det behöver vi en hel del saker, bland annat en tillåtande miljö, inspirerande ledare, öppenhet för nya arbetssätt och ett gäng engagerade idésprutor. Kategoristyrning är en möjliggörande metodik där det blir tydligt att inköp är med och driver förändring.

Tvärfunktionellt samarbete

Att börja arbeta med kategoristyrt inköp innebär att vi gör en förändringsresa som mer eller mindre omfattar hela organisationen. En av de viktigaste delarna för att nå framgång är att tydliggöra verksamhetens ”What´s in it for me …” och då kan vi tralla lite på Amy Diamonds låt med samma namn. Lite längre fram i refrängen sjunger hon ”it ain´t a one mans show”. Tvärfunktionellt samarbete är en av grunderna i kategoristyrning. Det tillsammans med att arbeta proaktivt, faktabaserat, enligt en intrimmad process, i ett engagerat team gör att inköp och verksamheten kan ”lyfta taket” tillsammans och på riktigt skapa ökad verksamhetsnytta.

 

Detta är del fem i en serie om fem delar om leverantörsstyrning. Samtliga delar hittar du här:

Del 1: En bra början
Del 2: Praktiska råd 
Del 3: Bättre affärer med bra relationer
Del 4: Ta kontroll över uppföljningen
Del 5:  Så ger inköp ökad verksamhetsnytta

Ulrika Ajax
Ulrika Ajax

Om Ulrika Ajax

Seniorkonsult, strategiskt inköp, på Sentensia. Har två mål: dels att lyfta inköp till nya nivåer, där ledningen använder inköp som ett verktyg för att uppnå verksamhets­nytta, dels att använda skattepengarna på bästa sätt. Med snart vuxna barn öppnar sig nya möjligheter som att börja spela golf och lägga mer tid på egna firman där Ulrika arbetar med utveckling av individer, team och ledare.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *