Alla inlägg av Debatt Inköpsrådet

Inger Ek
Foto: Andreas Blomlöf

”Upphandlaren kan sitt jobb”

DEBATT Upphandlingsmyndigheten ska inte peka ut en eller ett fåtal utvärderingsmodeller som användbara. Det vore att underkänna upphandlarnas förmåga, skriver Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek i ett svar på RIkards Bloms debattinlägg.