Konkurrensverket
Konkurrensverket behöver mer tid. Foto: Catharina Biesèrt.

Upphandling försenar statistikdatabas

Ny nationell statistikdatabas som matas från godkända annonsföretag från kommande årsskifte. Glöm det enligt Konkurrensverket som bland annat menar att de upphandlingar som måste göras tar tid.

Inte oväntat applåderas regeringens förslag om en nationell databas för upphandlingsstatistik av Konkurrensverket. I remissvaret, som undertecknats av generaldirektör Rikard Jermsten, slås fast att det behövs bättre statistik om offentlig upphandling och att det är en bra idé att samla ihop uppgifterna från befintliga källor.

Förslaget är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2019. Det tycker Konkurrensverket är en rätt tuff tidplan:

– Även om det finns intresse av att så snart som möjligt kunna påbörja en ny tidsserie med bättre upphandlingsstatistik är den föreslagna tidpunkten för ikraftträdandet sannolikt alltför tidig.

Argumentet är att tid för god planering och förvaltning inför driftstarter av nya offentliga verksamheter är av stor vikt, för såväl de företag som de myndigheter som påverkas. För Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten medför databasen sannolikt krav på upphandling av konsulttjänster och andra anskaffningar.

Dessutom kan hela förslaget omöjligen träda i kraft samma datum enligt Konkurrensverkets syn på saken. Skyldigheten för upphandlande myndigheter och enheter att annonsera i godkända databaser bör skjutas fram i tid jämfört med de övriga reglerna i förslaget.

Anledningen till önskemålet om etappvis införande är att det helt enkelt inte finns några godkända (licensierade) databaser redan den 1 januari 2019. Eftersom annonstjänster upphandlas bör det lämnas tid för att detta ska hinna göras.

Upphandlingsmyndigheten är inne på samma linje. Bedömningen är att det förberedande arbetet sannolikt tar upp till ett år och därför bör införandet, som lämpligen sker i etapper, senareläggas.

Till skillnad från branschen och remissinstanser som Stockholms läns landsting tycker Konkurrensverket att licensavgifter är okej. Fast diskret ställs frågan hur förslagets författare egentligen har räknat.

Med en bedömd kostnad för verket på 225 000 kronor är det knappast troligt att en årlig avgift om 22 500 kronor per licens ger kostnadstäckning för övervakande myndighet. I synnerhet då alla är överens om att antalet företag som är aktuella som betalare är färre än tio till antalet.

Sammantaget uppskattar Konkurrensverket startkostnaderna till runt två miljoner kronor.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *