Thomas Pålsson
Thomas Pålsson pustade ut för tidigt. Foto: Olof Holdar.

Ingen brådska med ny myndighet

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Att regeringen ville ha igång Statens servicecenter sommaren 2012 var ingen oförutsedd omständighet. Högsta förvaltningsdomstolen underkänner de konsultköp som gjorts med hänvisning till synnerlig brådska.


Högsta förvaltningsdomstolen har på kort tid kommit med ännu en vägledande dom i ett upphandlingsmål. Fast frågan är hur pass vägledande beslutet egentligen är. Hur ofta händer det att en nyskapad myndighet tycker att regerings tidplan är för snäv för att hinna upphandla?

Det var år 2010 som regeringen tillsatte en organisationsutredning för att förbereda bildandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter. I november året därpå gav regeringen utredningen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att Statens servicecenter skulle kunna inleda sin verksamhet den 1 juni 2012.

Den 30 maj 2012 träffade utredningen en överenskommelse med Pwc, som tidigare haft ramavtal, om sådana konsulttjänster som myndigheten inledningsvis behövde. Uppdraget annonserades inte ut i konkurrens – med undantagsbestämmelsen om synnerlig brådska som motivering.

Regeringens tidplan bedömdes, kort och gott, som alltför snäv för att hinna upphandla på rätt sätt.

Förvaltningsrätten höll med. Bedömningen var att omständigheterna inte hade kunnat förutses av Statens servicecenter. När kammarrätten gick på samma linje kunde Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter, pusta ut.

– Det är en bra och rättvisande dom. Skönt att vi nu kan lämna det här bakom oss.

Fast säg den glädje som består. Konkurrensverket, som drivit ärendet, stod på sig. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver nu underinstansernas avgöranden.

Enligt domen kan ett regeringsbeslut om att en myndighet ska inleda sin verksamhet vid en viss tidpunkt inte anses utgöra en oförutsedd omständighet. I alla fall inte i den mening som avses i lagskrivningen kring synnerlig brådska.

Målet återförvisas till förvaltningsrätten för ny handläggning. Det mesta pekar därmed på att Konkurrensverket får igenom sitt krav på upphandlingsskadeavgift.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *