Lovade runt men höll tunt

Kalla faktas granskning i TV4 visar att Astar inte höll utlovad kvalitet i undervisningen. Nu erkänner bolaget fusk även i den SFI-verksamhet som Malmö stad upphandlat av företaget.

Astar vann Stockholms stads upphandling av svenska för invandrare, SFI, genom att i anbudet bland annat utlova två lärare per klassrum. Fast enligt en wallraffande reporter på TV4-programmet Kalla fakta brast bolaget i lärartäthet och kompetens.

Bara när det var dags för beställarens inspektioner uppfylldes mervärdet flera lärare.

Thorengruppen, som äger Astar, genomförde efter programmet en genomlysning av verksamheten. Resultatet bekräftar att det har funnits brister i lärartätheten vid vissa tillfällen och att Astar brustit i sin rapportering till ledningen.

Efter en intern kartläggning för att kvalitetssäkra sina verksamheter erkänner Thorengruppen nu också fusk i Malmö stad.

– Jag kan konstatera att Astar Malmös SFI inte lever upp till flera punkter i avtalet med Malmö stad. Det gäller såväl lärartäthet som lärarbehörighet samt vissa personalfunktioner som stadgas i avtalet, säger Lena Sandlin, operativ chef för Thorengruppen.

Det var efter indikationer på att de personallistor som skickats in till Malmö stad inte stämde med den verkliga bemanningen som Thorengruppens ledning började nysta i saken. Kartläggningen visar på allvarliga fel och bristande kontroll.

Astar har sedan 2014 haft ramavtal med Malmö stad för att bedriva SFI-undervisning. Astar har under den senaste tiden tappat ett flertal behöriga lärare. Att felaktiga listor skickats in till Malmö stad är enligt Lena Sandlin oacceptabelt och något som ledningen i Thorengruppen inte känt till.

– Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att ta fram alla fakta och redovisar nu dessa för Malmö stad.

Ledningen i Astar är inte längre ansvarig för verksamheten. Lena Sandlin har som operativ chef i Thorengruppen tills vidare tagit över det fulla ansvaret i bolaget.

– Vi har agerat med stor skyndsamhet så snart vi förstod att det fanns felaktigheter.

Thorengruppen har begärt omförhandling av avtalet med Malmö stad för att reda ut hur denna situation ska hanteras på bästa sätt för elever, lärare och kommun. Malmö stad har tagit första steget mot en rättslig process och slussar nu inga nya SFI-elever till Astar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *