Rickard Gegö
Kommunal konkurrens oroar Rickard Gegö. Foto: Ryno Quantz.

Kommuner säljer till grannkommuner

På förslag står att utöka kommuners och landstings möjligheter att verka utanför det egna geografiska området. Åkare och renhållningsföretag hör till dem som säger nej på grund av oro för ökad kommunal konkurrens i upphandlingar


Lokaliseringsprincipen förbjuder en kommun att rikta sig till andra än sina egna invånare med sin verksamhet. I och med att den bestämmelsen kan försvåra samarbetsprojekt inom områden som avfall, vatten och avlopp föreslår finansdepartementet att reglerna luckras upp.

Detta är tänkt att ske genom införande av en generell rätt till avtalssamverkan. Fast alla applåderar inte denna idé. Sveriges Åkeriföretag anser exempelvis att det är fel att kommuner ska få rätt att lämna anbud på andra kommuners avfallshantering.

– Det skulle ytterligare öka problemen med en osund prissättning från offentliga aktörer, säger Rickard Gegö, vd vid Sveriges Åkeriföretag.

Åkeriföretagen noterar att avfalls- och återvinningsbranschens aktörer under senare år upplevt ökande konkurrens från framför allt kommunalt ägda bolag. Enligt Rickard Gegö står renhållningsbranschen inför en dynamisk och stark utveckling inom de närmaste åren i samband med det cirkulära ekonomiprogram som lanseras inom EU.

– Att då ytterligare utöka de konkurrensproblem som konstaterats av band annat Konkurrensverket är fel väg att gå, anser han.

Konkurrensverket motsätter sig också införande av en generell rätt till avtalssamverkan. I sitt yttrande till finansdepartementet skriver verket att konsekvenserna av en utökad kommunal säljverksamhet i konkurrens med privata företag är för dåligt utredd. Motförslaget är att nöja sig med en mer begränsad avtalssamverkan.

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar förslaget. Det gör också en rad kommuner som besvarat remissen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *