Enkrona
Ingen gillar enkronaskonsulter. Foto: Mostphotos.

Vinner tack vare enkronaskonsulter

För en kort tid sedan vann Ecenea en konsultupphandling genom taktisk prissättning. SOCAB Swedish Office Consulting, som då kritiserade denna metod, vinner nu en upphandling genom att använda samma grepp.

Linnart Shabo, vd för SOCAB Swedish Office Consulting, ogillar Eceneas taktiska prissättning på upphandlingskonsulter. Fast bara några veckor efter kritiken mot sin konkurrent kammar hans företag hem en upphandling genom att erbjuda enkronaskonsulter.

Med ett genomsnittligt timpris på 299 kronor och 50 öre antogs SOCAB Swedish Office Consulting som huvudleverantör i Folktandvården i Skånes upphandling. Tvåan Colligio, som också fick tilldelningsbeslut, hamnade klart högre på 683 kronor.

Linnart Shabo säger att han under några år sett konkurrenter använda sig av strategisk anbudsgivning för att vinna ramavtal:

– Om både domstolarna och upphandlande myndigheter legitimerar det hela, vad har vi då som leverantörer för val, samtidigt som våra konkurrenter nyttjar marknadsläget?

Konsultupphandlingen avser fram till den sista januari 2020. Den halvårskorta perioden till trots slogs sex leverantörer om affären som beräknas vara värd runt 2,2 miljoner kronor. Även om avtalet rent tekniskt kan förlängas i upp till fyra år planerar Folktandvården att nästa år haka på Region Skånes konsultavtal.

SOCAB Swedish Office Consulting kontaktade Folktandvården med önskemål om att göra om upphandlingen på grund av faran för strategisk anbudsgivning. Tre konsulter efterfrågades för att utföra cirka 15 upphandlingar. Enligt företagets bedömning borde det ha räckt med en eller två konsulter och risken för att de resterande skulle erbjudas billigt var uppenbar.

– Upphandlande myndighet valde dock att inte ändra på kravet. Det ledde till att vi ställdes inför ett ultimatum, att antingen agera som konkurrenterna eller försvinna, säger Linnart Shabo.

Priset för en upphandlingskonsulttimme ligger typiskt mellan 750 och 900 kronor. Två anbudsgivare frestade med att sänka ”andra- och tredjekonsulternas” timtaxa till 550 respektive 330 kronor.  SOCAB Swedish Office Consulting offererade marknadspris för konsult ett och två, men för dem därefter bara en krona.

– Vi har konsulter med fast månadslön som inte är fullt belagda och då är det bättre att dom är sysselsatta, även om det innebär en krona i timmen.

På frågan om det låga priset var svaret att man växer snabbt och har som avsikt att fortsätta denna tillväxtresa. Företaget är redo att gå med förlust på dessa konsulter och själva finansiera detta för att förstärka sin etablering i Skåne.

Mot bakgrund av den begränsade avtalstiden samt svårigheten att ifrågasätta hur leverantörer lägger upp och finansierar sin etableringsstrategi accepterades förklaringen.

Ecenea hörde till anbudsgivarna i denna upphandling – som inte överprövades. Daniel Lindgren, vd för AB Ecenea, konstaterar att ett flertal konkurrenter använder sig av strategisk prissättning när de anser sig ha skäl till det:

– Från vår sida ser vi inget skäl att tala illa om någon. Vi respekterar alla våra konkurrenter och hoppas att branschen utvecklar sina upphandlingsdokument på ett sätt som motverkar osund prissättning.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Vinner tack vare enkronaskonsulter

 1. Det är väl ganska naturligt att en anbudsgivare använder strategisk prissättning för att kunna lämna ett så lågt pris som möjligt om det kan göras utan risk att behöva leverera 1-kronas konsulter.

  Det är såklart upphandlarens ansvar att bygga en vettig prismodell.

  1. Precis. Finns inget krav i avtalet att leverera de som kostar 1 kr. Gissar att de alltid kommer vara ”upptagna” när de efterfrågas. Finns ingen leveransplikt på någon specifik av konsulterna. Bara vite på om någon inte levereras inom viss tid.

   Sen efterfrågades det minst 3 konsulter i utvärderingsmodellen, men man kunde lägga till fler. Och det var precis vad vinnande anbud gjorde. Oavsett antal ska utvärderingspriset vara genomsnittspris av alla som anges. Så, genom att sätta ett lågt pris på de två-tre första kan man sedan lägga till 3-4 st till 1 kr och på så vis få ner snittpriset i utvärderingen, men leverantören kommer troligen bara leverera de med det högre priset. Anbudsgivarna har självklart koll på behovet som kunden har och hur många upphandlingar kunden själva gör och behovet av upphandlingskonsulter. Man har sannolikt bedömt att så många kommer det inte behövas så att leverantören ska behöva leverera de för 1 kr.

   Genom att bygga in möjlighet att ange fler konsulter till samma genomsnittspris gjorde man en från början undermålig utvärderingsmodell ännu sämre. Direkt inbjudande utvärderingsmodell för att strategisk prissätta.

   Och sen be anbudgivare ange pris för junior konsult men som inte utvärderas är ju helt meningslöst. Kan ju bli vilket pris som helst. Rent av dyrare än seniorerna.

  2. Att lämna anbud avseende avtal som man inte har för avsikt att fullfölja i vissa delar utan istället fara med osanning om tillgängligheten utgör bedrägeri (i doktrin benämnt fullgörelsebedrägeri). Åker ett företag dit, är de gissningsvis uteslutna från all offentlig upphandling under ett antal år.

   Tur för leverantörerna att uppföljning och kontroll från upphandlande myndigheter sida är så bristfällig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *