Kraftigt ökande överprövningsvilja

Antalet överprövade upphandlingar ökar kraftigt. Under fjolåret lämnade förfördelade anbudsgivare in sammanlagt 4 188 ärenden in till landets förvaltningsrätter.

Under 2016 ökade antalet överprövningsärenden till förvaltningsdomstolarna med hela 41 procent. Med sammanlagt 4 188 ärenden (2015 års siffra var 2 973) ståtar fjolåret med det högsta antalet ansökningar hittills.

Enligt Konkurrensverkets statistik, där uppgifterna hämtats från Domstolsverket, ökade antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna fram till 2010. Den uppåtgående trenden bröts år 2011 och därefter har antalet ärenden kommit att hovra runt 3 000-strecket. Under 2016 ökade antalet inkomna ansökningar kraftigt igen.

Totalt avgjordes 3 716 mål i fjol, en ökning med 30 procent jämfört med 2015. Trots att förvaltningsrätternas ”produktion” har ökat är de inkomna ärendena fler än de avgjorda målen.

Flest ärenden kom till förvaltningsrätten i Malmö, 1 109 stycken. Det är nästan dubbelt så många som till Stockholm (622 stycken). Trea var Falun (522).

Även i kammarrätterna ökade antalet inkomna och avgjorda mål under 2016. Fast inte lika mycket som i första instans, bara med 28 respektive 15 procent. Detta kan bero på eftersläpning.

Notera att antalet överprövningsärenden inte är detsamma som antal överprövade upphandlingar. En och samma upphandling kan få flera målnummer om den överprövas av flera anbudsgivare.

Utvecklingen mot allt fler överprövningar går på tvärs med regeringens uttalade mål som är att minska detta antal.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *