Marie Ceder
Jämtland i topp enligt Marie Ceder. Foto: Visma Commerce.

Jämtland bäst på upphandling

Visma pekar ut Jämtland, Kronoberg, Blekinge och Västernorrland som bäst i landet på upphandling. Många upphandlingar med gott om anbud och få överprövningar är nyckeln till framgång.

Jämtland toppar Vismas upphandlingsbarometer före Kronoberg. Blekinge och Västernorrland delar på tredjeplatsen.

– Resultatet tyder på ett sunt upphandlingsklimat i de topplacerade länen, med många anbudsgivare, relativt få överprövningar samt ett stort antal upphandlingar per 100 000 invånare, säger Marie Ceder, vd för Visma Commerce.

Storstadslänen klättrar i barometern, som jämför upphandlingsklimatet i Sverige, men befinner sig alltjämt på listans nedre del. Storstadslänen Stockholm och Skåne hamnar på 15:e respektive 17:e plats, medan Västra Götaland återfinns på plats nio.

Förra årets topplacerade Gotland har rasat till 18:e plats. Mot listans botten hittar vi Örebro län, Västmanland och Gävleborg.

På riksnivå ligger antalet upphandlingar på en stabil nivå. Visma räknar in 18 483 genomförda upphandlingar till ett totalt värde av över 600 miljarder kronor.

– Antalet offentliga upphandlingar har stabiliserats efter nedgången i samband med den höjda direktupphandlingsgränsen 2014. Däremot finns det regionala skillnader och trots att andelen överprövade upphandlingar minskar i storstadsregionerna skulle upphandlingsklimatet kunna förbättras.

Kartläggningen ger vid handen att det genomsnittliga antalet anbudsgivare fortsätter att minska, om än med knappa 0,9 procent jämfört med föregående år. Flest antal anbudsgivare har Stockholm där i genomsnitt 4,7 företag deltar i varje upphandling.

– Tyvärr är det fortfarande många företagare som upplever att det är alltför krångligt att delta i upphandlingar. Dessutom gör högkonjunkturen att många företag fokuserar på att sälja till privat sektor, säger Marie Ceder.

Även andelen överprövade upphandlingar minskar (med 0,8 procent). Minst andel överprövade upphandlingar hade Blekinge, där 3,7 procent av upphandlingarna överprövades.

Vismas årliga upphandlingsbarometer rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbud per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar. Ett bra upphandlingsklimat kännetecknas av många upphandlingar per invånare, många anbudsgivare per upphandling och få överprövade upphandlingar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *