EU-flagga
EU vill skynda på lagstiftandet. Foto: EU-kommissionen.

Ovälkommen julpost från Bryssel

Det går överlag trögt i införandet av de nya EU-reglerna kring offentlig upphandling och koncessioner. Nu puttar EU-kommissionen på Sverige och ytterligare fjorton länder.


Bland all julpost dimper det nu i december ner upphandlingsrelaterade brev från EU-kommissionen hos femton europeiska regeringar. Avsändare är EU-kommissionen till vars uppgifter bland annat hör övervaka att medlemsländerna följer lagarna.

De femton länderna uppmanas i så kallade motiverade yttranden att fullständigt införliva de nya EU-reglerna om offentlig upphandling och koncessioner i sina respektive nationella lagar.

Egentligen skulle de tre direktiven 2014/23/EG, 2014/24/EG och 2014/25/EG varit införlivade redan den 18 april i år. Kommissionen anser att dröjsmålen är allvarliga eftersom de nya bestämmelserna gör den offentliga upphandlingen i EU effektivare och öppnare.

Förutom Sverige har Belgien, Finland, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Portugal, Spanien och Österrike fått frågan om varför inget av de tre direktiven har omsatts till nationell lag. Cypern slirar på två av tre direktiv medan Bulgarien, Irland och Slovenien får frågor om ett direktiv.

De femton EU-länderna får två månader på sig att underrätta kommissionen om vad man gör för att anpassa den nationella rätten till EU-rätten. Böter är inte uteslutet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *